SwedSecs regelkommitté

Regelkommitténs uppgift är att bereda och föreslå ändringar i SwedSecs regelverk. Kommitténs ledamöter utses av SwedSec Licensierings styrelse.

Katja Levén, ordförande i regelkommittén.

Regelkommitténs ledamöter

  • Katja Levén, ordförande, Head of Compliance, Large Corporates & Financial Institutions, SEB
  • Susanne De Geer, f.d. Senior Compliance Officer/LC&I, Swedbank (publ) AB
  • Teresa Isele, VD, SwedSec Licensiering AB
  • Göran Nilsson, bolagsjurist, Erik Penser Bankaktiebolag
  • Ola Sundborg, Group Compliance Officer, Carnegie Investment Bank AB

SwedSecs styrelse