SwedSecs regelkommitté

Regelkommitténs uppgift är att bereda och föreslå ändringar i SwedSecs regelverk. Kommitténs ledamöter utses av SwedSec Licensierings styrelse.

Regelkommitténs ledamöter

  • Katja Levén, ordförande, Head of Compliance, Merchant Banking, SEB
  • Katarina Lidén, verkställande direktör, SwedSec Licensiering AB
  • Johan Lycke, jurist, Johan Lycke AB
  • Bernt Magnusson, hovrättsassessor, f.d. chef för Finansinspektionens värdepappersmarknadsavdelning, konsult
  • Liselotte Calander, Lawyer, Product ownership; Securities, Fixed income, Currencies and Commodities, Handelsbanken Capital Markets
  • Göran Nilsson, bolagsjurist, Erik Penser Bankaktiebolag

SwedSecs styrelse