Vad är rätt kunskaper för anställda på finansmarknaden?

Licensieringstester och diagnostiska tester

SwedSec tillhandahåller fyra yrkesanpassade licensieringstester. Det finns bara en SwedSec-licens men den kan alltså erhållas via olika licensieringstester. Du kan endast erhålla licens, baserat på godkänt licensieringstest, om du är anställd i ett SwedSec-anslutet företag. Ett godkänt licensieringstest är giltigt i upp till fem år, d.v.s. du har fem år på dig att få licens baserat på testet. För att underlätta studier inför respektive licensieringstest erbjuder SwedSec sina testtagare diagnostiskt test.

Alla licenseringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen, och du får tre timmar på dig.

Licensieringstest för rådgivare

Målgruppen för licensieringstest för rådgivare är de som idag arbetar med rådgivning om placeringar och livförsäkringar med sparmoment till privatkunder och företag, t.ex. inom bankverksamhet, Private Banking och försäkringsdistribution. Hela förteckningen av dem som ska genomföra licensieringstestet för rådgivare finns i SwedSecs regelverk 3 kap. 1 §.

Introducerades i januari 2013.

Läs mer om licensieringstest för rådgivare

Licensieringstest för specialister

Målgruppen för licensieringstest för specialister är aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare, konstruktörer av strukturerade produkter m.fl. Hela förteckningen av dem som ska genomföra licensieringstestet för specialister finns i SwedSecs regelverk 3 kap. 1 §.

Introducerades i januari 2014.

Läs mer om licensieringstest för specialister

Licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner

Målgruppen för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner är chefer, compliance officers, risk managers m.fl. Hela förteckningen av dem som ska genomföra licensieringstestet för ledning och kontrollfunktioner finns i SwedSecs regelverk 3 kap. 1 §.

Introducerades i juni 2014.

Läs mer om licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner

Licensieringstest för bolån

Målgruppen är personer som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja, förmedla eller ge råd om bostadskrediter till konsumenter, t.ex. rådgivare och kredithandläggare. Hela förteckningen av dem som ska genomföra licensieringstestet för bolån finns i SwedSecs regelverk 3 kap. 1 §.

Introducerades i augusti 2016.

Läs mer om licensieringstest för bolån

Boka test

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här

Diagnostiska tester och exempeluppgifter

SwedSecs diagnostiska tester är en bra förberedelse inför licensieringstestet eftersom uppgifterna liknar varandra i språk, form och svårighetsgrad. De diagnostiska testerna använder t.ex. samma uppgiftstyper och görs i samma verktyg som när reguljära licensieringstest avläggs.

Syftet med diagnostiskt test är att underlätta dina studier inför respektive licensieringstestet.

Det finns ingen tidsgräns på diagnostiska tester, och varje deltest/-modul kan pausas och återupptas vid senare tillfällen. När du har gjort diagnostiskt test får du en detaljerad återkoppling, så att du ser vilka områden du bör läsa på.

Diagnostiskt test för rådgivare
Diagnostiskt test för specialister
Diagnostiskt test för ledning och kontrollfunktioner
Diagnostiskt test för bolån

Exempeluppgifter

Här kan du bekanta dig med det testverktyg som används när reguljära licensieringstest avläggs. Du kan också här se hur uppgifterna i det reguljära testet (licensieringstest för rådgivare respektive bolån) är uppbyggda. Varje övningstest består av 10 uppgifter. Precis som i reguljära licensieringstest redovisas ditt resultat i slutet av testet. Du kan gå igenom dessa exempeluppgifter hur många gånger du vill.

Exempeluppgifter för rådgivare
Exempeluppgifter för bolån

Dela:

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.