Det finns fem yrkesanpassade licensieringstester och lika många diagnostiska tester

Licensieringstester och diagnostiska tester

SwedSec tillhandahåller fem yrkesanpassade licensieringstester. Det finns en SwedSec-licens och den kan erhållas via de olika licensieringstesterna. Du kan endast erhålla licens, baserat på godkänt licensieringstest, om du är anställd eller, enligt SwedSecs regelverk, betraktas som anställda i ett SwedSec-anslutet företag. Såväl privatpersoner som anställda vid SwedSec-anslutna företag kan genomföra våra licensieringstester. Ett godkänt licensieringstest är giltigt i upp till fem år, d.v.s. du har fem år på dig att få licens baserat på testet. För att underlätta studier inför respektive licensieringstest erbjuder SwedSec sina testtagare diagnostiskt test.

Alla licenseringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen, och du får tre timmar på dig.

Undvik smittspridning i testlokaler

Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Avstå då från att genomföra licensieringstest i SwedSecs testlokaler. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vi ber dig att du följer de råd som ges på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Enligt SwedSecs avbokningsregler kan du avboka ett testtillfälle utan kostnad fram till två veckor (15 dagar) före aktuellt datum. Om du uppvisar läkarintyg eller intyg om sjukdom (från HR, compliance eller chef) senast inom sju dagar från testtillfället tar SwedSec bort eventuell testkostnad som finns kvar p.g.a. sen avbokning.

”Skydda dig själv och andra” (Folkhälsomyndighetens webbplats)

SwedSecs avbokningsregler

Licensieringstest för rådgivare

Målgruppen för licensieringstest för rådgivare är de som idag arbetar med rådgivning om placeringar och livförsäkringar med sparmoment till privatkunder och företag, t.ex. inom bankverksamhet, Private Banking och försäkringsdistribution. Hela förteckningen av dem som ska genomföra licensieringstestet för rådgivare finns i SwedSecs regelverk 3 kap. 1 §.

Introducerades i januari 2013.

Läs mer om licensieringstest för rådgivare

Licensieringstest för specialister

Målgruppen för licensieringstest för specialister är aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare, konstruktörer av strukturerade produkter m.fl. Hela förteckningen av dem som ska genomföra licensieringstestet för specialister finns i SwedSecs regelverk 3 kap. 1 §.

Introducerades i januari 2014.

Läs mer om licensieringstest för specialister

Licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner

Målgruppen för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner är chefer, compliance officers, risk managers m.fl. Hela förteckningen av dem som ska genomföra licensieringstestet för ledning och kontrollfunktioner finns i SwedSecs regelverk 3 kap. 1 §.

Introducerades i juni 2014.

Läs mer om licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner

Licensieringstest för bolån

Målgruppen är personer som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja, förmedla eller ge råd om bostadskrediter till konsumenter, t.ex. rådgivare och kredithandläggare. Hela förteckningen av dem som ska genomföra licensieringstestet för bolån finns i SwedSecs regelverk 3 kap. 1 §.

Introducerades i augusti 2016.

Läs mer om licensieringstest för bolån

Licensieringstest för informationsgivare

Målgruppen för licensieringstest för informationsgivare är personer som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning, t.ex. personal inom kassa/kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker etc. Kunskapskraven och testet omfattar endast informationsgivning – inte rådgivning. På basis av licensieringstestet för informationsgivare kan licens erhållas men SwedSec har inget krav på licens för informationsgivare. Däremot omfattas denna målgrupp av Finansinspektionens krav på kunskapstest.

Introducerades i april 2019.

Läs mer om licensieringstest för informationsgivare

Boka test

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här

Licensieringstesterna genomförs i testlokal. Minsta misstanke om fusk rapporteras till SwedSec, som kan förhindra testtagare som konstaterats fuska eller bryta mot ordningsregler att under viss tid åter boka och genomföra licensieringstest. Om licens har erhållits på felaktiga grunder kan SwedSecs disciplinnämnd förklara licensen ogiltig.
Ordningsregler och tillåtna hjälpmedel i testlokalerna

Hjälpmedel under testet

Anteckningsmöjlighet finns i testet

  • Endast anteckningar i själva testet är tillåtna att göra, via knappen ”Anteckna”. Detta gäller samtliga licensieringstester och varje testuppgift. Inga anteckningspapper eller pennor delas därför ut.

Miniräknare finns i TESTET

  • Endast miniräknaren i själva testet är tillåten. Detta gäller samtliga licensieringstester, och en knapp för miniräknare visas på de testuppgifter där en sådan kan behövas. Därför ska du inte ta med dig en egen miniräknare, då en sådan alltså inte är tillåten.

Du kan testa/öva räkna med en snarlik miniräknare här.

Diagnostiska tester och exempeluppgifter

Syftet med diagnostiskt test är att underlätta dina studier inför respektive licensieringstestet.

  • SwedSecs diagnostiska tester är en bra förberedelse inför licensieringstestet eftersom uppgifterna liknar varandra i språk, form och svårighetsgrad.
  • De diagnostiska testerna använder t.ex. samma uppgiftstyper och görs i samma testsystem/verktyg som när reguljära licensieringstest avläggs. Du kan t.ex. öva på olika funktioner, som att flagga testuppgifter som du är osäker på, skriva anteckningar vid testuppgifter och göra beräkningar med testsystemets egen miniräknare.
  • Det finns ingen tidsgräns på diagnostiska tester, och varje deltest/-modul kan pausas och återupptas vid senare tillfällen.
  • När du har gjort diagnostiskt test får du en detaljerad återkoppling, så att du ser vilka områden du bör läsa på. Denna återkoppling kan dock endast ses en gång.

Diagnostiskt test för rådgivare
Diagnostiskt test för specialister
Diagnostiskt test för ledning och kontrollfunktioner
Diagnostiskt test för bolån
Diagnostiskt test för informationsgivare

Så bokar/köper du diagnostiskt test

Exempeluppgifter

  • Vi rekommenderar att du före beställning av diagnostiskt test först försöker göra/starta exempeluppgifterna på vår webbplats för att se om din dator uppfyller systemkraven för testet.
  • Med exempeluppgifterna kan du bekanta dig med det testverktyg som används när reguljära licensieringstest avläggs (dock inte samma design).
  • Du kan också här se hur uppgifterna i det reguljära testet (licensieringstest för rådgivare respektive bolån) är uppbyggda.
  • Varje övningstest (”exempeluppgifterna”) består av 10 uppgifter. Precis som i reguljära licensieringstest redovisas ditt resultat i slutet av testet. Du kan gå igenom dessa exempeluppgifter hur många gånger du vill.

Exempeluppgifter för rådgivare
Exempeluppgifter för bolån

Dela:

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här