Kunskapskraven för licensieringstest för bolån

Kunskapskravens funktion

Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som krävs för licensieringstestet för bolån. En anställd kan behöva fördjupade och/eller ytterligare kunskaper utöver de som ingår i dessa kunskapskrav. Det är det anslutna företagets ansvar att bedöma vad som är tillräckligt utifrån den anställdes arbetsuppgifter.

Kunskapskraven är uppdelade i delområden (faktaområden), i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Varje uppgift som ingår i licensieringstestet är kopplad direkt till en mätpunkt.

De delområden som ingår

  1. Produkter och processer
  2. Ekonomi och marknad
  3. Rådgivning, etik och regelverk

Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av relevanta kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare. Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och utifrån tolkningen forma en relevant och pedagogisk utbildning.

Ändringar av kunskapskraven

De gällande kunskapskraven finns på www.swedsec.se. En översyn görs årligen och vid behov. Ändringar av kunskapskraven publiceras på www.swedsec.se efter fattat beslut. Det är utbildningsanordnarnas ansvar att uppdatera sig med den senaste versionen.

Kunskapskraven 2022-01-01

Kunskapskraven 2022 för licensieringstest för bolån
Kunskapskraven 2022 för licensieringstest för bolån med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2021-01-01

Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för bolån
Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för bolån med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2020-01-01

Kunskapskraven 2020 för licensieringstest för bolån
Kunskapskraven 2020 för licensieringstest för bolån med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2019-01-01

Kunskapskraven 2019 för licensieringstest för bolån
Kunskapskraven 2019 för licensieringstest för bolån med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2018-03-27

Kunskapskraven 2018 för licensieringstest för bolån
Kunskapskraven 2018 för licensieringstest för bolån med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2018-01-01

Kunskapskraven 2018 för licensieringstest för bolånKunskapskraven 2018 för licensieringstest för bolån med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2017-07-01

Kunskapskraven 2017 för licensieringstest för bolånKunskapskraven 2017 för licensieringstest för bolån med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2017-01-01

Kunskapskraven 2017 för licensieringstest för bolånKunskapskraven 2017 för licensieringstest för bolån med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2016

Kunskapskraven 2016 för licensieringstest för bolån