Diagnostiskt test inför licensieringstest för informationsgivare

SwedSecs diagnostiska test inför licensieringstest för informationsgivare bygger på samma kunskapskrav som licensieringstestet. SwedSecs ämnesexperter har konstruerat testuppgifterna. Det diagnostiska testet är en bra förberedelse inför licensieringstestet eftersom uppgifterna liknar varandra i språk, form och svårighetsgrad. SwedSecs diagnostiska test använder t.ex. samma uppgiftstyper som licensieringstestet. Det finns ingen tidsbegränsning i testet.

Syftet med det diagnostiska testet är att underlätta dina studier inför licensieringstestet.

Beskrivning av det diagnostiska testet

SwedSecs diagnostiska test för informationsgivare innehåller ca 110 testuppgifter fördelade över tre delområden:

  1. Produkter och hantering av kundens affärer
  2. Ekonomi
  3. Etik och regelverk

När du har gjort testet får du en detaljerad återkoppling, så att du ser vilka områden du bör läsa på.

De korrekta svaren på felaktigt besvarade testuppgifter visas efter att du har avslutat/rättat det diagnostiska testet, längre ned på resultatsidan, men observera att dessa endast visas en gång och går inte att ses igen. Testuppgifter som har besvarats korrekt visas inte på resultatsidan efter avslutat test.

Det finns ingen tidsbegränsning i det diagnostiska testet men du kan bara göra testet en gång, sedan måste du boka ett nytt diagnostiskt test (med samma frågor). Du kan dock pausa testet och återuppta det senare. Du startar och gör det diagnostiska testet via onlinetjänsten på vilken dator du vill (ingen testlokal).

Före beställning av diagnostiska testet

Vi rekommenderar att du först testar att göra exempeluppgifter (antingen för rådgivare eller bolån) på vår webbplats för att se om din dator uppfyller systemkraven för testet.

Exempeluppgifter för rådgivare
Exempeluppgifter och bolån

Vi rekommenderar att man använder PC-dator och senaste versionen av webbläsaren Chrome eller Firefox. Om du har Apple/Mac testa först att starta exempeluppgifter och då gärna med senaste versionerna av webbläsaren Chrome eller Firefox  (webbläsaren Safari fungerar oftast inte eftersom den inte tillåter öppnandet av nya webbfönster).

Om du skulle ha problem med öppnandet av nya flikar/fönster, kan du t.ex. i webbläsaren Firefox testa att under Inställningar och fliken ”Sekretess & säkerhet” (och under rubriken Rättigheter) lägga in webbplatsen https://swedsec.psionline.com som undantag för popup-fönster.

Beställa/boka

Vid beställning av ett diagnostiskt test levereras ett deltest, som inkluderar alla delområden, som kan tas vid separata tillfällen och med en dator ansluten till Internet. Dock kan du bara göra testet en gång sedan måste du boka/köpa ett nytt test (samma frågor).

När du har fått bokningsrättigheter så bokar och startar du diagnostiska testet i SwedSecs onlinetjänst, i rutan ”Mina bokade test”.

Så beställer/bokar du diagnostiskt test

Studievägledning

Så här kan du lägga upp dina studier:

  1. Gör det diagnostiska testet. På resultatsidan ser du dels ditt resultat på hela testet, dels ditt resultat för de olika underrubrikerna. På de frågor där du har svarat fel får du det korrekta svaret. Observera att du endast kan se de korrekta svaren en gång när du har rättat testet. Du kan alltså inte gå tillbaka till de korrekta svaren senare.
  2. Studera de områden där du har kunskapsluckor.
  3. Boka tid för att göra licensieringstestet.
  4. Gör det diagnostiska testet på nytt för att säkerställa att du har tillräcklig kunskap på alla områden. Du kan boka och göra testet flera gånger men du/företaget måste betala samma kostnad varje gång och det är samma frågor som återkommer varje gång.
  5. Gör licensieringstestet.