Litteratur och utbildningar inför licensieringstest för informationsgivare

Här finner du exempel på litteratur som kan användas inför SwedSecs licensieringstest för informationsgivare.

Listan får inte uppfattas som fullständig.

Litteratur som är baserad på kunskapskraven till licensieringstest för informationsgivare

STUDENTLITTERATUR

  • Finansiell informationsgivning, Oxenstierna, 2019, ISBN: 978-91-44-13600-4

Litteratur för komplettering

FINANSINSPEKTIONEN

FFFS 2017:2 – Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (Mifid 2)

SKATTEVERKET

Kapitalvinstbeskattning


Utbildningar

Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder utbildning kopplad till kunskapskraven. SwedSec ställer inte krav på eller rekommenderar någon särskild utbildning. SwedSec har inte utvärderat de olika utbildningsprogrammen.

Contento

Finanskompetens