Inträdestest för rådgivare

Innan SwedSec 2013 införde licensieringstestet för rådgivare genomförde rådgivare, som före 31 december 2012 arbetade med rådgivning och försäkringsförmedling hos ett anslutet företag, kunskapstester som arbetsgivaren tillhandahöll, antingen från en från företaget fristående aktör eller godkända av en oberoende granskare. Testerna omfattade, i enlighet med då gällande föreskrifter från Finansinspektionen, kunskaper om lagar och regler, rådgivares ansvar, etik, sparande och placeringar, finansiella instrument, pensioner och försäkringar m.m.

För att erhålla licens genomförde dessa personer en av SwedSec tillhandahållen webbaserad utbildning med testfrågor – SwedSecs inträdestest för rådgivare. Inträdestestet tillsammans med tidigare genomförda tester bedömdes motsvara SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Inträdestest för rådgivare kunde endast genomföras under perioden april–november 2013, och ansökan om licens baserad på inträdestest för rådgivare skulle ske senast den 1 januari 2014.

Kunskapskraven 2013 för inträdestest för rådgivare

För mer information om övergångsregeln 2013 se sidan 27 i SwedSecs regelverk 2013-01-01