Kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare

Kunskapskravens funktion

Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som krävs för licensieringstestet för rådgivare. En anställds funktion och roll kan medföra att den anställde behöver fördjupade och/eller ytterligare kunskaper utöver de som omfattas av dessa kunskapskrav. Det är det anslutna företagets ansvar att bedöma vad som är tillräckligt utifrån den anställdes arbetsuppgifter.

Kunskapskraven är uppdelade i delområden (faktaområden), i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Varje uppgift som ingår i licensieringstestet är kopplad direkt till en mätpunkt.

Delområden som ingår

  1. Produkter och hantering av kundens affärer
  2. Ekonomi – makroekonomi, finansiell ekonomi, privatekonomi
  3. Etik och regelverk
  4. Pensioner och försäkringar

Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare. Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och utifrån tolkningen forma en relevant och pedagogisk utbildning.

Ändringar av kunskapskraven

De gällande kunskapskraven finns på www.swedsec.se. En översyn görs årligen och vid behov. Ändringar av kunskapskraven publiceras på www.swedsec.se efter fattat beslut. Det är utbildningsanordnarnas ansvar att uppdatera sig med den senaste versionen.

Kunskapskraven 2022-01-01

Kunskapskraven 2022 för licensieringstest för rådgivare
Kunskapskraven 2022 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2021-03-10

Inkluderar uppdateringar p.g.a. EU:s disclosureförordning (hållbarhet).

Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för rådgivare
Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2021-01-01

Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för rådgivare
Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2020-01-01

Kunskapskraven 2020 för licensieringstest för rådgivare
Kunskapskraven 2020 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2019-01-01

Kunskapskraven 2019 för licensieringstest för rådgivare
Kunskapskraven 2019 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2018-10-01

Kunskapskraven 2018 för licensieringstest för rådgivare
Kunskapskraven 2018 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2017-11-06

Kunskapskraven 2018 för licensieringstest för rådgivareKunskapskraven 2018 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2017-07-01

Kunskapskraven 2017 för licensieringstest för rådgivareKunskapskraven 2017 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2017-01-01

Kunskapskraven 2017 för licensieringstest för rådgivareKunskapskraven 2017 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2016-07-20

Kunskapskraven 2016 för licensieringstest för rådgivareKunskapskraven 2016 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2016-01-01

Kunskapskraven 2016 för licensieringstest för rådgivareKunskapskraven 2016 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2015-04-01

Kunskapskraven 2015-04-01 Kunskapskraven 2015 (fr.o.m. 1 april) för licensieringstest för rådgivare

Kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare har förändrats både avseende innehåll och struktur. Den stora förändringen är att pension och försäkring bildar ett eget ämnesområde. Tidigare har kunskap om pension och försäkring tillhört delområde 1 och 3. Syftet med förändringen är att skapa större utrymme för det kunskapsområdet. Även på de övriga delområdena har en översyn gjorts vilken har resulterat i att mätpunkter har tagits bort, lagts samman eller flyttats till annat delområde.

Kunskapskraven 2014-01-01

Kunskapskraven 2014 för licensieringstest för rådgivareKunskapskraven 2014 för licensieringstest för rådgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2013-01-01

Kunskapskraven 2013 för licensieringstest för rådgivare