Formelsamling till licensieringstest för specialister

Formelsamlingen behövs till uppgifter i delområdet ”Ekonomisk analys” i licensieringstest för specialister.

Om du ska genomföra licensieringstest för specialister ska du i testlokalen få en kopia av SwedSecs formelsamling, som även finns på denna sida för studier. Det är endast tillåtet att använda den formelsamling som är utskriven och utdelad av testledaren.

OBS! Formelsamlingen tas bort som hjälpmedel i testlokalerna från och med januari 2022, eftersom den då inte längre behövs.

Formelsamling för licensieringstest för specialister (Ämnesområde 2: Ekonomisk analys)

Formelsamlingen

Formulas for SwedSec’s licensing exam for specialists (Section 2: Economic analysis)

Formulas