Litteratur och utbildningar inför licensieringstest för specialister

Nedan finner du exempel på litteratur som kan användas inför SwedSecs licensieringstest för specialister.

Listan får inte uppfattas som fullständig.

Litteratur som är speciellt framtagen och anpassad till kunskapskraven för licensieringstest för specialister

Studentlitteratur

 • Specialister på värdepappersmarknaden: kunskap för SwedSecs licensiering, Anjou och Oxenstierna, 2021, ISBN: 978-91-44-152523

Litteratur för komplettering

Denna litteratur kan läsas som komplement eller fördjupning till den särskilt framtagna litteraturen.

Notera att denna litteratur även har innehåll som inte omfattas av kunskapskraven.

Finansinspektionen

FFFS 2017:2 – Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (Mifid 2)

Skatteverket

Kapitalvinstbeskattning

Optioner, terminer och andra derivat

Sveriges Finansanalytikers Förening

 • Företagsvärdering. Analys och nyckeltal, Finansanalytikernas rekommendationer 2022, Sveriges Finansanalytikers Förening. Beställs via e-post: kansliet@finansanalytiker.se

Studentlitteratur

 • Placeringsrådgivning, Oxenstierna, 2020, ISBN: 978-91-44-140100
 • Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden, Örtengren (red.), 2015, ISBN: 978-91-44-10361-7
 • Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomi, Eklund, 2020, ISBN: 978-91-44-14085-8
 • Bankboken – Hur banker fungerar, drivs och regleras, Elliot m.fl., 2019, ISBN: 978-91-44-12179-6
 • Finansiell ekonomi i praktiken, Gavelin, 2012, ISBN: 978-91-44-07133-6
 • Finance – Markets, instruments & investments, Hans Byström, 2020, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-13821-2

Övriga förlag

 • Banksekretess och annan finansiell sekretess, Per-Ola Jansson. Beställ boken hos www.swedishbankers.se, info@bankforeningen.se eller tfn 08-453 44 00
 • Strukturerade Produkter, så funkar de, Karl Lindqvist och Lars Malmström, Blue Publishing förlag, ISBN: 978-91-63-36404-4
 • Vägledning till rätt kurs på värdepappersmarknaden, Svensson m.fl. Svenska Fondhandlareföreningen, ISBN: 9163191555
 • Farliga förmåner – Vad säger lagen om mutbrott och korruptiv marknadsföring?, 2013, Institutet Mot Mutor (IMM), ISBN: IMM6
 • Åtgärder mot penningtvätt m.m. En praktisk vägledning och kommentar, Thomas Grahn m.fl. Norstedts Juridik, ISBN: 978-91-39-11094-1

Utbildningar

Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder utbildningar kopplade till SwedSecs kunskapskrav, kontakta utbildningsföretagen om du är intresserad av utbildning inför licensieringstest för specialister. SwedSec ställer inte krav på eller rekommenderar någon särskild utbildning. SwedSec har inte utvärderat de olika utbildningsprogrammen.

Contento

Contento (självstudier för specialister med webinar på engelska)

Finanskompetens