To overview
Nyheter

29 November 2022

Swedsecs regelverk 2023

Swedsecs styrelse har beslutat om ändringar i Swedsecs regelverk. Det ändrade regelverk träder i kraft den 1 januari 2023.

Ändringarna innebär i korthet följande:

  • Ett förtydligande att licenskravet även gäller personal som utvecklar tjänster, till exempel automatiserade rådgivningstjänster, som riktar sig till icke-professionella kunder.
  • Kraven för aktivering av en vilande licens justeras. Det finns inte längre något krav på genomförd ÅKU om personen nyligen genomfört ett nytt licensieringstest.
  • Anmälningsskyldigheten vid överträdelse justeras. Endast överträdelser som kan medföra disciplinpåföljderna återkallelse, tillfällig återkallelse eller varning framgent ska anmälas till Swedsec. Swedsec har bedömt att det inte föreligger något behov av särskilda övergångsregler gällande anmälningsplikten. Från och med den 1 januari 2023 gäller således att överträdelse som endast antas medföra erinran inte ska anmälas, även om regelöverträdelsen skett tidigare. Ändringen innebär även att erinran som är registrerade på licenshavare i onlinetjänsten kommer att tas bort per den 1 januari 2023.

 

Övriga ändringar är följdändringar och ändringar av redaktionell karaktär.

Nedan finns ett missiv som utförligt redogör för ovan ändringar samt regelverket med ändringsmarkeringar.

Swedsec Regelverk 1 jan 2023_ren

Swedsec Regelverk 1 jan 2023 – markup

Missiv till ändringar i Swedsecs regelverk 2023

Swedsec Rules and regulations_2023

Swedsec Rules and regulations_2023_MARKUP

Swedsecs regelverk

Cecilia

Frågor? Kontakta Cecilia Blomqvist, jurist

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.