Swedsecs regelverk

Swedsecs regelverk innehåller bestämmelser om vilka företag som kan ansluta sig, vilka licensieringstester som finns och vilka på de anslutna företagen som ska ha licens. Av regelverket framgår också vad som förväntas av anslutna företag och licenshavare och vad som händer avseende till exempel disciplinpåföljd och uteslutning om man bryter mot reglerna.

swedsec-swedsecs-regelverk-hero

Swedsecs regelverk gäller anslutna företag och licenshavare

Det är Swedsecs regelkommitté som tar fram och föreslår ändringar i regelverket. Regelverket fastställs sedan av Swedsecs styrelse och omprövas, om inte särskilda omständigheter föranleder annat, varje år. Kontakta Swedsec för att få tillgång till tidigare versioner av regelverket eller för att se ändringar i regelverket.

Ladda ner 2024 års versioner av regelverket

Anslutna företag är skyldiga att följa Swedsecs regelverk. Även om vi agerar inom så kallad självreglering måste även vårt regelverk och våra kunskapskrav uppdateras löpande för att anpassas till ny lagstiftning och föreskrifter. Den engelska versionen är en översättning av det svenska originalet. Den svenska versionen är den giltiga versionen och ska, i händelse av avvikelser, ha företräde.

swedsec-swedsecs-regelverk-download

Swedsecs regelkommitté

Regelkommitténs uppgift är att bereda och föreslå ändringar i Swedsecs regelverk. Kommitténs ledamöter utses av Swedsec styrelse.

Regelkommitténs ledamöter
Ola Sundborg, ordförande, Group Compliance Officer, Carnegie Investment Bank AB
Joakim Ahlgren, Head of Group Legal Securities, Svenska Handelsbanken AB
Susanne De Geer, f d Senior Compliance Officer/LC&I, Swedbank (publ) AB
Agneta Oscarsson, vd Swedsec
Karin Prinz, Team Lead Compliance Officer, LC&FI Compliance, SEB

swedsec-swedsecs-regelverk-regelkommitte
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.