Riktlinjer för Swedsecs varumärke

Anslutna företag och aktiva licenshavare har möjligheten att använda Swedsecs logotyp, till exempel på företagets webbplats, egna visitkort och i e-postsignaturer.

swedsec-om-swedsec-riktlinjer-varumarke-hero

Swedsecs varumärke

Användande av varumärke

Swedsec® är ett registrerat varumärke. Varumärket samt Swedsecs logotyper får endast användas i enlighet med våra riktlinjer.

Riktlinjer för användning av Swedsecs logotyp

Användande av logotyper

Swedsec erbjuder anslutna företag, anknutna ombud till anslutna företag och aktiva licenshavare möjligheten att använda vissa logotyper, till exempel på företagets webbplats, egna visitkort och i e-postsignatur. En förutsättning är förstås att det anslutna företagets interna riktlinjer tillåter detta. Kravet för att få använda någon av Swedsecs tillåtna logotyper är att licenshavare har aktiv licens. Så snart en licens blir vilande får logotyperna (till exempel visitkort med logotypen) inte längre användas avseende licenshavaren.

Om det anslutna företaget väljer att lägga in en av Swedsec tillåten logotyp på sin webbplats ska det stå ”[företagsnamnet] är anslutet till Swedsec Licensiering AB”, och logotypen med texten ”finansiell licensiering” bör användas. Om företaget är ett anknutet ombud till det anslutna företaget måste det framgå intill logotypen vilket företag som faktiskt är anslutet till Swedsec.

 

Licensbevis

Licensbeviset är ett plastkort som visar att en person har licens via ett Swedsec-anslutet företag. Licensbeviset är inte obligatoriskt – licensen är giltig även utan licensbevis. Huruvida ett anslutet företag till exempel har som policy att beställa licensbevis i samband med licensansökan får licenshavare fråga sin respektive arbetsgivare/chef om. En aktiv licenshavare kan alltså arbeta med licenspliktig verksamhet utan att ha ett licensbevis, eftersom det anslutna företaget bestämmer om licensbevis ska beställas av Swedsec.

Endast Swedsec-administratörer på anslutna företag kan beställda licensbevis, som i regel skickas till någon av företagets Swedsec-administratörer. Om en licenshavare tappar sitt licensbevis kontaktas det anslutna företagets HR-avdelning eller någon av dess Swedsec-administratörer.

Om licenshavare ska byta arbetsgivare (sluta sin tjänst på det anslutna företaget) måste det gamla licensbeviset lämnas in till arbetsgivaren som uppges på licensbeviset. Om personen i fråga ska ha aktiv licens hos den nya arbetsgivaren registrerar det företaget licenshavaren på sin sida i onlinetjänsten, ansöker därefter om (aktiv) licens igen och eventuellt även beställer ett nytt licensbevis.

Om en licenshavare får sin licens vilande, till exempel om personen ska vara tjänstledig en längre period, får licenshavaren inte använda sitt licensbevis, och det rekommenderas att licensbeviset lämnas kvar hos arbetsgivaren så länge licensen är vilande. När licensen aktiveras igen kan licenshavaren få tillbaka sitt licensbevis. Observera att licensbevis med den tidigare loggan fortfarande är giltigt och behöver inte bytas ut.

Intyg

Personer som har klarat ett eller flera av våra licensieringstester (och/eller inträdestest för rådgivare) kan skriva ut intyg i vår onlinetjänst om att de har genomfört test med godkänt resultat. Intyg kan skrivas ut så länge de godkända testresultaten är giltiga och således inte är bortgallrade.

This site is registered on wpml.org as a development site.