Regler och hjälpmedel i fysisk testlokal

Vi har satt samman ett antal ordningsregler som gäller i våra fysiska testlokaler, vi listar även vilka hjälpmedel som är tillåtna vid testtillfället – och vilka som inte är det.

swedsec-tester-regler-hjalpmedel

Ordningsregler i fysisk testlokal

Kom i tid

Var på plats i god tid före testtillfället, helst senast 15 minuter före teststart, så att du hittar till rätt lokal. Blir du försenad får du inte genomföra det bokade test och måste lämna lokalen.

Legitimation

För att du ska kunna genomföra ett licensieringstest krävs en giltig ID-handling/legitimation.

Bokning av testtillfälle

Om du inte skulle vara inbokad på ett aktuellt testtillfälle, och om det finns ledig plats, behöver du logga in vår onlinetjänst och göra en ny bokning i testsalen. Det är bara du själv som får göra bokningen, om du har bokningsrättigheter.

Kläder, väskor, mobiltelefoner etcetera

Ytterkläder, väskor etc ska placeras på lämpligt avstånd från datorplatsen för att förhindra tillgänglighet.
Mobiltelefoner, surfplattor och annan teknisk utrustning ska vara avstängda och undanlagda tillsammans med övriga tillhörigheter.
Mobiltelefoner eller annan utrustning får inte användas som miniräknare eller tas med vid toalettbesök.

Fusk

Minsta misstanke om fusk rapporteras till Swedsec. En person som konstaterats fuska eller bryta mot ordningsregler vid testet kan förhindras från att under viss tid boka och genomföra ett licensieringstest. Har en person fått en licens på felaktiga grunder kan disciplinnämnden förklara licensen ogiltig.

Mat och dryck

Det är tillåtet med medförd förtäring som frukt, dryck och smörgås, som inte luktar och kan placeras vid testdatorn. Undvik nötter, då andra testtagare kan vara allergiska. Det är inte tillåtet att under testtillfället lämna lokalen för att hämta förtäring.

Rökning

Rökning är inte tillåten i testlokalen. Om testtagaren önskar röka ska detta göras på förevisad plats innan testtillfället startats.

Toalettbesök

Toalettbesök är tillåtna mellan klockan 09.45 och 11.00 på förmiddagspassen och mellan klockan 13.45 och 15.00 på eftermiddagspassen. Endast en person åt gången får vara på toaletten. Endast ett toalettbesök på högst fem minuter är tillåtet per person. Vid exempelvis sjukdom eller graviditet kan undantag göras.

Avsluta test

När du är klar får du lämna lokalen tidigast klockan 09.45 på förmiddagspasset respektive klockan 13.45 på eftermiddagspasset. Då måste testet vara avslutat och rättat. När du är klar får du inte prata med andra testtagare så länge de är kvar i byggnaden. Efter genomfört licensieringstest kan du gå in på din profilsida i onlinetjänsten för att se ditt resultat inom cirka en timme.

Intyg

Om du har godkänt resultat på test går det att skriva ut intyg i onlinetjänsten för det godkända testresultatet.

Hjälpmedel under testet

Flagga testuppgifter

Du har möjlighet att flagga testuppgifter som du är osäker på, och kanske också har sparat anteckningar på, så att det senare är lätt att hitta tillbaka till testuppgifterna.

Anteckningsmöjligheter under testet

I själva testet går det att göra anteckningar via knappen ”Anteckna”. Det är även tillåtet att använda de två anteckningspapper som finns i testlokalen. Anteckningspappren ska lämnas till testledaren vid avslutat test.

Miniräknare finns i testet

Endast miniräknare i själva testet eller på testlokalens dator är tillåtna. Detta gäller samtliga licensieringstester. En knapp för miniräknare visas på de testuppgifter där en sådan kan behövas. Därför ska du inte ta med dig en egen miniräknare.

Undantag i Göteborg

I testlokalen i Göteborg gäller dock andra regler. Du kan använda räknaren som finns vid frågorna i licensieringstesterna, men det är också tillåtet att ta med en egen miniräknare, eftersom det inte finns möjlighet att använda datorns räknare.

Användning av lexikon

I vissa fall kan testtagare få använda ett eget lexikon efter godkännande av Swedsec. Detta gäller personer som inte har svenska som modersmål. Licensieringstest för specialister respektive ledning och kontrollfunktioner finns i engelsk översättning. De kan endast bokas och genomföras på vårt kontor i Stockholm.

Testtagarens chef, compliance- eller HR-ansvarig kontaktar oss och ansöker om tillstånd för användning av lexikon och anger vilka skäl som åberopas. Privata testtagare kontaktar själva Swedsec, som avgör om lexikon ska tillåtas. Ansökan görs via e-post på info@swedsec.se och måste ske senast 14 dagar före testtillfället. Vid användning av lexikon måste testtagaren vara vid testlokalen senast 30 minuter före teststart och där legitimera sig och lämna sitt lexikon till testledaren. Testledaren kontrollerar om det finns eventuella noteringar och lösa lappar.

Boka och avboka test

Här hittar du all information om hur du som anställd på ett anslutet företag eller som privatperson kan boka ett test, samt hur du gör för att avboka ett test.

Hitta testlokal

Våra licensieringstester anordnas på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år.

Har du tillräckliga kunskaper?

Swedsecs diagnostiska tester bygger på samma kunskapskrav som licensieringstesterna. De diagnostiska testerna liknar licensieringstesterna i språk, form och svårighetsgrad. Vi rekommenderar att du före beställning av diagnostiskt test först går igenom våra exempeluppgifter.

Kalendarium

Våra licenseringstester anordnas på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år. Alla testerna kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i vår onlinetjänst för att kunna boka ett test. Här ser du kommande testtillfällen.

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 12
Boka test

Testa den
i Göteborg

 • Testa på Tillgängliga platser: 3
 • Testa på Tillgängliga platser: 15
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 3
 • Testa på Tillgängliga platser: 1
Boka test

Testa den
i Sundsvall

 • Testa på Tillgängliga platser: 8
Boka test

Testa den
i Malmö

 • Testa på Tillgängliga platser: 0
 • Testa på Tillgängliga platser: 8
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 12
 • Testa på Tillgängliga platser: 8
Boka test

Testa den
i Göteborg

 • Testa på Tillgängliga platser: 8
Boka test

Testa den
i Karlstad

 • Testa på Tillgängliga platser: 10
Boka test

Testa den
i Göteborg

 • Testa på Tillgängliga platser: 13
Boka test

Testa den
i Sundsvall

 • Testa på Tillgängliga platser: 2
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 6
 • Testa på Tillgängliga platser: 8
Boka test

Testa den
i Malmö

 • Testa på Tillgängliga platser: 5
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 17
Boka test
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.