Regler och hjälpmedel vid digitala tester

Vi har satt samman ett antal ordningsregler som gäller i våra digitala testlokaler. Vi listar även vilka hjälpmedel som är tillåtna vid testtillfället – och vilka som inte är det.

swedsec-tester-regler-hjalpmedel

Ordningsregler i digital testlokal

Regler för att ditt test ska bli giltigt

Inför testet

 • Du måste visa giltig legitimation för att närvaro ska kunna registreras och testet startas.
 • Du får vara högst 15 minuter sen med din inloggning och registrering i Educateits system jämfört med testbokningen.
 • Ingen teknisk utrustning får finnas vid testplatsen utöver din testdator (med tillhörande skärm och ev webbkamera och datormus) och den andra övervakningsutrustningen (mobil­telefon/surf­platta). Extra datorskärm är INTE tillåten.
 • Test- och övervakningsutrustningen ska vara inkopplad i elnätet.
 • Testledaren kommer att be dig filma din plats.
 • Testtiden är tre timmar.

Under testet

 • Du ska sitta ensam i rummet – du får inte ta hjälp av någon.
 • Du får inte prata under testet – läs tyst för dig själv.
 • Du får inte använda hjälpmedel som t.ex. ordbok, Google eller internet på något sätt
 • Du får använda en separat miniräknare.
 • Du måste vara fokuserad på testet och inte titta på något annat.
 • Du får äta och dricka under testet, men inte lämna testplatsen för påfyllning.
 • Ett (1) toalettbesök på max 5 minuter är tillåtet. Meddela testledaren före besöket. Undantag kan göras vid t ex graviditet eller sjukdom.
 • Testledaren kan stoppa testet om det blir problem med den tekniska utrustningen.
 • Meddela testledaren när du har avslutat ditt test så att hen kan se resultatsidan.
 • Om du har godkänt resultat på test går det att skriva ut intyg i onlinetjänsten för det godkända testresultatet.

OBS! Om du inte följer reglerna kan ditt test bli ogiltigt.

Fusk rapporteras

 • Vid olämpligt beteende eller misstänkt fusk kan testet avbrytas och Swedsec informeras.
 • Vid uppenbart fuskförsök (eller brott mot ordningsregler) eller mycket olämpligt beteende måste testet avbrytas.
 • Swedsec kan förhindra testtagare som konstaterats fuska eller bryta mot ordningsregler att under viss tid åter boka och genomföra licensieringstest. Om licens har erhållits på felaktiga grunder kan Swedsecs disciplinnämnd förklara licensen ogiltig.

Hjälpmedel under testet

Anteckningsmöjligheter under testet

I själva testet går det att göra anteckningar via knappen ”Anteckna”.

Miniräknare finns i testet

Det finns miniräknare via knappen ”Miniräknare” på de testuppgifter där beräkningar kan behövas. Även en separat miniräknare får användas, dock inte programmerbar eller miniräknare på mobil­telefonen.

Användning av lexikon

Användning av lexikon är inte tillåtet i digital testlokal. Testtagare som har behov av att använda lexikon måste boka test i fysisk testlokal.

Scrolla för att se hela sidan

Beroende på din dators inställningar kan du behöva scrolla för att se hela sidan och för att komma åt alla funktioner i testet.

Flagga testuppgifter

Du har möjlighet att flagga testuppgifter som du är osäker på, och kanske också har sparat anteckningar på, så att det senare är lätt att hitta tillbaka till testuppgifterna. Tänk på att du ibland behöver scrolla för att se frågelinjen.

Boka digital testlokal

Du hittar digitala testtillfällen i Swedsecs inloggade tjänst under Boka test. Kom ihåg att först gå igenom checklistan för vad som gäller om du vill göra test i en digital testlokal.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.