Underbiträden

Företag anslutna till Swedsec är personuppgiftsbiträden i förhållande till Swedsec när de hanterar personuppgifter i Swedsecs inloggade tjänst. Ett anslutet företag får utse ett annat företag att hantera personuppgifter för det anslutna företagets räkning i Swedsecs tjänst, ett så kallat ”underbiträde”.

 

 

swedsec-tester-regler-hjalpmedel

Detta gäller för anslutna företag när ett underbiträde utses

Swedsec är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i Swedsecs inloggade tjänst. Företag anslutna till Swedsec är personuppgiftsbiträden i förhållande till Swedsec när de hanterar personuppgifter i Swedsecs inloggade tjänst.

Ett anslutet företag får utse ett annat företag att hantera personuppgifter för det anslutna företagets räkning i Swedsecs inloggade tjänst, ett så kallat ”underbiträde”. Anslutna företag är enligt Swedsecs regelverk skyldiga att anmäla ett underbiträde till Swedsec om ett sådant utses. I samband med anmälan har Swedsec rätt att invända mot underbiträdet, vilket innebär att det anslutna företaget inte har rätt att låta underbiträdet hantera personuppgifter för det anslutna företagets räkning i Swedsecs inloggade tjänst.

Det anslutna företaget ansvarar för att dess avtal med underbiträdet inkluderar en särskild bestämmelse avseende behandlingen av personuppgifter. Swedsec tillhandahåller en mall för sådan bestämmelse som finns bifogad till blanketten för anmälan om underbiträde.

Det anslutna företaget ansvarar fullt ut för underbiträdets agerande i förhållande till Swedsec.

Blankett för anmälan av underbiträde

Blankett 202 – Anmälan av underbiträde –  skickas in när ett anslutet företag önskar utse ett annat företag att behandla personuppgifter i Swedsecs inloggade tjänst för det anslutna företagets räkning.

Blanketten kan fyllas i och signeras digitalt alternativt skrivas ut och signeras för hand.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.