Vi stärker konsumentskyddet på finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Att vara licenshavare Sök licenshavare

Senaste nytt
– prenumerera på våra nyheter via sidfoten

Testtillfällen våren 2022

Nu är de första datumen för vårens testtillfällen publicerade. Fler datum kommer att publiceras löpande. SwedSec erbjuder möjligheten att genomföra samtliga licensieringstester på 11 orter runt om i landet.

Nord Fondkommissions anslutning till SwedSec upphör med omedelbar verkan

Med anledning av att Finansinspektionen den 13 oktober 2021 dragit in samtliga tillstånd för Nord Fondkommission AB (bolaget) beslutade SwedSec om att bolagets anslutning till SwedSec ska upphöra omedelbart, vilket också medför att alla licenshavare kopplade till bolaget får sin licens vilandeförklarad.

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) 2022

Alla licenshavare med aktiv SwedSec-licens måste genomföra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU), genom en elektronisk utbildning med avslutande test. SwedSecs prövningsnämnd har fattat beslut om kraven för ÅKU 2022. Prövningsnämnden består av ämnesexperter från finansmarknaden.

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.

... aktiva licenshavare

Ta reda på om din aktiemäklare, analytiker, försäkringsdistributör, rådgivare m.fl. har aktiv SwedSec-licens. Sök på så fullständigt namn som möjligt. Klicka sedan på en specifik licenshavare så visas vad den personens licens grundas på. Läs mer om sökfunktionen här.

Har du tillräckligt med kunskaper?

SwedSecs diagnostiska tester bygger på samma kunskapskrav som licensieringstesterna. De diagnostiska testerna liknar licensieringstesterna i språk, form och svårighetsgrad. Vi rekommenderar att du före beställning av diagnostiskt test först försöker göra/starta s.k. exempeluppgifter.

... anslutna företag

SwedSec erbjuder ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Företagen som är anslutna till SwedSec måste följa vårt regelverk, t.ex. att anställda som arbetar med licenspliktig verksamhet måste ha aktiv SwedSec-licens.

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Det finns en SwedSec-licens och den kan erhållas om du arbetar åt ett SwedSec-anslutet företag och har klarat ett/flera av våra yrkesanpassade licensieringstester. Kunskap är emellertid en färskvara, därför behöver alla licenshavare med aktiv licens genomföra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU), som ska vara anpassad till yrkesrollen. Anslutna företag är skyldiga att senast den 30 november rapportera in att licenshavarna har genomfört ÅKU.

Angående virusinfektionen covid-19/Corona och genomförande av licensieringstester

SwedSec följer myndigheternas rekommendationer gällande covid-19. SwedSec har exempelvis minskat antalet platser i testlokalerna, för att öka avståndet mellan testtagarna. Fr.o.m. den 30 september 2021 ökar antalet platser i testlokalerna något. Testlokalerna fortsätter med noggranna städrutiner.
Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Avstå då från att genomföra licensieringstest i SwedSecs testlokaler. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vi ber dig att du följer de råd som ges på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Enligt SwedSecs avbokningsregler kan du avboka ett testtillfälle utan kostnad fram till två veckor (15 dagar) före aktuellt datum. Om du uppvisar läkarintyg eller intyg om sjukdom (från HR, compliance eller chef) senast inom sju dagar från testtillfället tar SwedSec bort eventuell testkostnad som finns kvar p.g.a. sen avbokning.

Webbinarium om
hållbar rådgivning

SwedSec anordnade webbinariet ”Hållbar rådgivning” den 25 maj. På webbinariet satte vi fokus på hållbart sparande ur ett konsument- och rådgivningsperspektiv. Du kan se webbinariet i efterhand.

Du kan se webbinariet via denna länk.

Vår mission och vision

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Vår vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

SwedSec tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Exempel på sådana anställda som kan behöva licens är rådgivare, försäkringsdistributörer, förvaltare, kredithandläggare och personer med olika lednings- och kontrollfunktioner. SwedSec startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) – branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på finansmarknaden.

Vad innebär en SwedSec-anslutning?

SwedSec erbjuder ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Licensieringen baseras på kunskapskrav och tester och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Så ansluter du ditt företag