Vi stärker konsumentskyddet på finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Att vara licenshavare Sök licenshavare

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.

... aktiva licenshavare

Ta reda på om din aktiemäklare, analytiker, försäkringsdistributör, rådgivare m.fl. har aktiv SwedSec-licens. Sök på så fullständigt namn som möjligt. Klicka sedan på en specifik licenshavare så visas vad den personens licens grundas på. Läs mer om sökfunktionen här.

Har du tillräckligt med kunskaper?

SwedSecs diagnostiska tester bygger på samma kunskapskrav som licensieringstesterna. De diagnostiska testerna liknar licensieringstesterna i språk, form och svårighetsgrad. Vi rekommenderar att du före beställning av diagnostiskt test först försöker göra/starta s.k. exempeluppgifter.

... anslutna företag

SwedSec erbjuder ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Företagen som är anslutna till SwedSec måste följa vårt regelverk, t.ex. att anställda som arbetar med licenspliktig verksamhet måste ha aktiv SwedSec-licens.

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här

Senaste nytt
– prenumerera på våra nyheter via sidfoten

Nya rutiner för hjälpmedel vid SwedSecs licensieringstester

För att underlätta för testtagarna och minska risken för fusk har SwedSec gjort anpassningar i licensieringstesterna genom att i testerna lägga in anteckningsmöjligheter vid varje testuppgift samt miniräknare vid de testuppgifter där en sådan kan behövas.

SwedSecs regelverk 2022

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs regelverk. SwedSecs ändrade regelverk träder i kraft den 1 januari 2022.

Vad innebär en SwedSec-anslutning?

SwedSec erbjuder ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Licensieringen baseras på kunskapskrav och tester och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Så ansluter du ditt företag

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Det finns en SwedSec-licens och den kan erhållas om du arbetar åt ett SwedSec-anslutet företag och har klarat ett/flera av våra yrkesanpassade licensieringstester. Kunskap är emellertid en färskvara, därför behöver alla licenshavare med aktiv licens genomföra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU), som ska vara anpassad till yrkesrollen. Anslutna företag är skyldiga att senast den 30 november rapportera in att licenshavarna har genomfört ÅKU.

Vår mission och vision

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Vår vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

SwedSec tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Exempel på sådana anställda som kan behöva licens är rådgivare, försäkringsdistributörer, förvaltare, kredithandläggare och personer med olika lednings- och kontrollfunktioner. SwedSec startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) – branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på finansmarknaden.