Vi stärker konsumentskyddet på finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Boka test Hur vi stärker konsumentskyddet

Det finns bara en SwedSec-licens och den kan erhållas om du är anställd i ett SwedSec-anslutet företag och om du klarar ett eller flera av våra yrkesanpassade licensieringstester.

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.

... aktiva licenshavare

Ta reda på om din aktiemäklare, analytiker, försäkringsdistributör, rådgivare m.fl. har aktiv SwedSec-licens. Sök på så fullständigt namn som möjligt. Läs mer om sökfunktionen här.

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här

Senaste nytt

Fler beslut i SwedSecs disciplinnämnd 2018 än något år tidigare

SwedSecs disciplinnämnd meddelade under 2018 beslut i 50 ärenden, vilket är nio fler än 2017 och mer än en fördubbling sedan 2015. – Det är ett tecken på att våra anslutna företag tar regelefterlevnad på allvar, vilket stärker konsumentskyddet, säger SwedSecs VD, Katarina Lidén.

Vad en SwedSec-anslutning innebär

SwedSec erbjuder ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn

Vår mission och vision

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Exempel på sådana anställda som kan behöva licens är rådgivare, försäkringsdistributörer, förvaltare, kredithandläggare och personer med olika lednings- och kontrollfunktioner. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen – branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Kunskap är en färskvara och därför måste alla licenshavare med aktiv licens genomföra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) inom ämnen som SwedSecs prövningsnämnd har slagit fast. Anslutna företag är skyldiga att senast den 30 november rapportera in att deras licenshavare har genomfört ÅKU.