Vi licensierar finansbranschen

SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom arbetet för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik med en licensiering baserat på kunskapskrav och tester samt ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Att vara licenshavare Sök licenshavare

Senaste nytt
– prenumerera på våra nyheter via sidfoten

Aktiefusk – Var går gränsen?

Vi lever i en tid då intresset för handel med aktier ökar, samtidigt som informationsdelning är oändlig, exempelvis genom sociala medier. Detta gör att det har blivit allt viktigare att förstå vad ”marknadsmanipulation” innebär, det vill säga att manipulera eller vilseleda marknaden för att få den att reagera på ett sätt som gynnar ens egna intressen.

Isabella Hugosson senaste tillskottet i prövningsnämnden

Isabella Hugosson är sedan juni 2021 ledamot i SwedSecs prövningsnämnd och ämnesexpert inom pension och försäkring. Isabella är advokat och delägare i advokatfirma Dahlgren & Partner, där hon arbetar uteslutande med pensions- och försäkringsrätt.

Nya rutiner för hjälpmedel vid SwedSecs licensieringstester

För att underlätta för testtagarna och minska risken för fusk har SwedSec gjort anpassningar i licensieringstesterna genom att i testerna lägga in anteckningsmöjligheter vid varje testuppgift samt miniräknare vid de testuppgifter där en sådan kan behövas.

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.

... aktiva licenshavare

Ta reda på om din aktiemäklare, analytiker, försäkringsdistributör, rådgivare m.fl. har aktiv SwedSec-licens. Sök på så fullständigt namn som möjligt. Klicka sedan på en specifik licenshavare så visas vad den personens licens grundas på. Läs mer om sökfunktionen här.

Har du tillräckligt med kunskaper?

SwedSecs diagnostiska tester bygger på samma kunskapskrav som licensieringstesterna. De diagnostiska testerna liknar licensieringstesterna i språk, form och svårighetsgrad. Vi rekommenderar att du före beställning av diagnostiskt test först försöker göra/starta s.k. exempeluppgifter.

... anslutna företag

SwedSec erbjuder ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Företagen som är anslutna till SwedSec måste följa vårt regelverk, t.ex. att anställda som arbetar med licenspliktig verksamhet måste ha aktiv SwedSec-licens.

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här

Nyhetsbrev 4 – 2021

– Tillsammans stärker vi kompetensen och kundskyddet i finansbranschen, Teresa Isele, VD, SwedSec

I ett fullspäckat nyhetsbrev kan du bl.a. läsa om det stora engagemanget kring årets ÅKU och att rekordmånga företag anslutit sig. Prövningsnämndens Isabella Hugosson berättar mer om varför hennes uppdrag är så betydelsefullt och vi får lära oss mer om vad egentligen marknadsmanipulation innebär och varför det är så viktigt att förstå. Trevlig läsning!

Vad innebär en SwedSec-anslutning?

SwedSec erbjuder ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Licensieringen baseras på kunskapskrav och tester och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Så ansluter du ditt företag

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Det finns en SwedSec-licens och den kan erhållas om du arbetar åt ett SwedSec-anslutet företag och har klarat ett/flera av våra yrkesanpassade licensieringstester. Kunskap är emellertid en färskvara, därför behöver alla licenshavare med aktiv licens genomföra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU), som ska vara anpassad till yrkesrollen. Anslutna företag är skyldiga att senast den 30 november rapportera in att licenshavarna har genomfört ÅKU.

Vår vision och mission

SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom att vi licensierar anställda i branschen

SwedSec tillhandahåller ett licensieringssystem av anställda på den svenska finansmarknaden. Exempel på sådana anställda som kan behöva licens är rådgivare, förvaltare, kredithandläggare och personer med olika lednings- och kontrollfunktioner. SwedSec startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad – branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på finansmarknaden.