Välkommen på seminarium!

SwedSec bjuder in till seminarium den 10 oktober där vi sätter fokus på ansvarsfull och hållbar rådgivning, t.ex. nya förutsättningar för provisioner vid rådgivning. Medverkar gör bland andra Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen, Ove Feddersen, Finanstilsynet i Danmark, och Annika Winsth, chefekonom, Nordea.

Läs mer och anmäl dig här

Vi stärker konsumentskyddet på finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Sök licenshavare med aktiv licens Hur vi stärker konsumentskyddet

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Det finns en SwedSec-licens och den kan erhållas om du arbetar åt ett SwedSec-anslutet företag och har klarat ett/flera av våra yrkesanpassade licensieringstester. Kunskap är emellertid en färskvara, därför måste alla licenshavare med aktiv licens genomföra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU). Anslutna företag är skyldiga att senast den 30 november rapportera in att licenshavarna har genomfört ÅKU.

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.

... aktiva licenshavare

Ta reda på om din aktiemäklare, analytiker, försäkringsdistributör, rådgivare m.fl. har aktiv SwedSec-licens. Sök på så fullständigt namn som möjligt. Klicka sedan på en specifik licenshavare så visas vad den personens licens grundas på. Läs mer om sökfunktionen här.

Har du tillräckligt med kunskaper?

SwedSecs diagnostiska tester bygger på samma kunskapskrav som licensieringstesterna. De diagnostiska testerna liknar licensieringstesterna i språk, form och svårighetsgrad. Vi rekommenderar att du före beställning av diagnostiskt test först försöker göra/starta s.k. exempeluppgifter.

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här

Senaste nytt
– prenumerera på våra nyheter via sidfoten

Seminarium: Navigera rätt i ett föränderligt rådgivningslandskap

SwedSec bjuder in till seminariet Navigera rätt i ett föränderligt rådgivningslandskap. På seminariet, den 10 oktober, sätter vi fokus på ansvarsfull och hållbar rådgivning, t.ex. nya förutsättningar för provisioner vid rådgivning och en makroekonomisk utblick för att kunna hålla rätt kurs i en föränderlig omvärld.

Vad en SwedSec-anslutning innebär

SwedSec erbjuder ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn

Vår mission och vision

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Vår vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Exempel på sådana anställda som kan behöva licens är rådgivare, försäkringsdistributörer, förvaltare, kredithandläggare och personer med olika lednings- och kontrollfunktioner. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen – branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.