Vi licensierar finansbranschen

SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom arbetet för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik med en licensiering baserad på kunskapskrav och tester samt ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Att vara licenshavare Sök licenshavare

Senaste nytt
– prenumerera på våra nyheter via sidfoten

Swedsec söker senior jurist

Som senior jurist hos oss fyller du tillsammans med dina kollegor en viktig roll i finansbranschens självreglering. Vi verkar för de anslutna företagens gemensamma intresse av att ha kompetenta medarbetare och värna om kundskyddet på finansmarknaden. Läs mer här!

Swedsecs nyhetsbrev 2 – 2022

Intervjuer med nyvalda ledamöter, panelsamtal i Almedalen, nyheter om disciplinärenden och flera företag som har anslutit sig. Om detta och mer kan du läsa i senaste nyhetsbrevet. Varma sommarhälsningar!

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.

... aktiva licenshavare

Ta reda på om din aktiemäklare, analytiker, försäkringsdistributör, rådgivare m.fl. har aktiv SwedSec-licens. Sök på så fullständigt namn som möjligt. Klicka sedan på en specifik licenshavare så visas vad den personens licens grundas på. Läs mer om sökfunktionen här.

Har du tillräckligt med kunskaper?

SwedSecs diagnostiska tester bygger på samma kunskapskrav som licensieringstesterna. De diagnostiska testerna liknar licensieringstesterna i språk, form och svårighetsgrad. Vi rekommenderar att du före beställning av diagnostiskt test först försöker göra/starta s.k. exempeluppgifter.

... anslutna företag

SwedSec erbjuder ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Företagen som är anslutna till SwedSec måste följa vårt regelverk, t.ex. att anställda som arbetar med licenspliktig verksamhet måste ha aktiv SwedSec-licens.

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här

Nyhetsbrev 1 – 2022

– Tillsammans stärker vi kompetensen och kundskyddet i finansbranschen, Teresa Isele, VD, SwedSec

I ett fullspäckat nyhetsbrev kan du bl.a. läsa om kriget i Ukraina, förändringar i SwedSecs disciplinnämnd och prövningsnämnd, höga betyg för SwedSec i nöjdhetsundersökning och beslut av disciplinnämnden. Trevlig läsning!

Vad innebär en SwedSec-anslutning?

SwedSec erbjuder ett licensieringssystem för företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Licensieringen baseras på kunskapskrav och tester och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Så ansluter du ditt företag

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Det finns en SwedSec-licens och den kan erhållas om du arbetar åt ett SwedSec-anslutet företag och har klarat ett/flera av våra yrkesanpassade licensieringstester. Kunskap är emellertid en färskvara, därför behöver alla licenshavare med aktiv licens genomföra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU), som ska vara anpassad till yrkesrollen. Anslutna företag är skyldiga att senast den 30 november rapportera in att licenshavarna har genomfört ÅKU.

Vår vision och mission

SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom att vi licensierar anställda i branschen

SwedSec licensierar finansbranschen genom att tillhandahålla ett licensieringssystem av anställda på den svenska finansmarknaden. Exempel på sådana anställda som kan behöva licens är rådgivare, förvaltare, kredithandläggare och personer med olika lednings- och kontrollfunktioner. SwedSec startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad – branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på finansmarknaden.