Prislista

Företag betalar en årlig serviceavgift för att vara anslutna till Swedsec. Anslutna företag faktureras även kvartalsvis för licensavgifter för medarbetare som har en aktiv licens vid periodens början.

swedsec-foretag-prislista-hero

Prislista för anslutning, licenser, tester och licensbevis

Företag betalar en årlig serviceavgift för att vara anslutna till Swedsec. Avstämningsdag för den årliga serviceavgiften är den 1 januari och fakturering sker strax därefter. För företag som ansluter sig efter den 1 januari faktureras årsavgiften i början av nästkommande kvartal.

Anslutna företag faktureras även kvartalsvis (i efterhand) licensavgifter för den personal som har aktiv licens den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Aktiveras licenser någon gång under kvartalet faktureras även dessa licensavgifter i början av nästkommande kvartal. Upphör ett företags anslutning faktureras företaget i regel kort efter att anslutningen har upphört.

Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges. Observera att priserna höjs den 1 januari 2023.

Företag anslutna till Swedsec

Årlig serviceavgift per anslutet företag
Oavsett antalet licenshavare: 10 000 kronor

Årlig serviceavgift per ansluten koncern*
1–100 licenshavare: 30 000 kronor
101–1 000 licenshavare: 50 000 kronor
Fler än 1 000 licenshavare: 150 000 kronor

Licensbevis/-kort
500 kronor

Licensieringstest
1 500 kronor

Diagnostiskt test
500 kronor

Licensavgift (per aktiv licens och kvartal)**
Licenshavare 1–100: 250 kronor
Licenshavare 101–500: 225 kronor
Licenshavare 501–1 500: 200 kronor
Licenshavare 1 501–2 500: 175 kronor
Licenshavare 2 501–3 500: 150 kronor
Licenshavare 3 501– : 125 kronor

*Gäller de företag som var koncernanslutna före 2020. Nya koncernanslutningar medges ej.

**Gäller endast licenshavare med aktiv licens. Licensavgiften för licenshavare 1–100 är 250 kr/kvartal, för licenshavare 101–500 är den 225 kr/kvartal etc. Exempel: 125 licenshavare = 100 x 250 kr + 25 x 225 kr/kvartal.

Företag som inte kan ansluta sig till Swedsec men är kopplade till Swedsecs onlinetjänst

Koppling till Swedsecs onlinetjänst
5 000 kronor/år

Licensieringstest
1 500 kronor

Diagnostiskt test
500 kronor

Privatpersoner

(Samtliga priser är inklusive moms)

Licensieringstest
1 875 kronor

Diagnostiskt test
625 kronor

Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år om du varken har bokat eller genomfört något test.

This site is registered on wpml.org as a development site.