Swedsec licensierar finansbranschen

Swedsec startades efter millennieskiftet för att stärka förtroendet för den svenska finansbranschen. Vårt fokus ligger på att säkerställa att kompetenta och lämpliga anställda är verksamma i branschen. Det gör vi genom våra licensieringstester, våra årliga kunskapsuppdateringar och vårt disciplinära förfarande. Idag är vi en hörnsten för kundskyddet på den svenska finansmarknaden.

swedsec-om-swedsec-hero

Om Swedsec

Swedsec startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad; branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. Swedsecs licensieringssystem är alltså en självreglering av branschen och bygger på frivillighet. Det är upp till företagen själva om de vill ansluta sig till systemet eller ej.

Anslutna företag

293

Licenshavare med aktiv licens

24 727

Vilande licenser

10 000

Vision – Swedsec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen.

 

Mission – Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsec bidrar till en hållbar finansmarknad

Det är stort fokus på hållbarhet inom finansbranschen. Swedsecs licensieringar bidrar sedan många år till en hållbar finansmarknad – genom fokus på kunskap, regelefterlevnad och kundskydd.

Genom att tillhandahålla licensieringstester för olika yrkeskategorier inom finansbranschen bidrar vi till att kunskapskraven som finns angivna i olika lagar och föreskrifter uppfylls och genom den årliga kunskapsuppdateringen att kunskaperna både finns kvar och kompletteras. Goda kunskaper underlättar för personal inom finansbranschen att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. De här kunskaperna och det disciplinära förfarandet bidrar till regelefterlevnad. Detta bidrar, tillsammans med ett etiskt förhållningssätt, till kundskyddet i finansbranschen.

swedsec-om-swedsec-swedsec_bidrar

Vilka företag licensierar sina medarbetare?

De företag som i första hand omfattas är banker, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsbolag, försäkringsdistributörer, AIF-förvaltare, bostadskreditinstitut och svenska filialer till utländska företag som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige. Även andra aktörer som står under Finansinspektionens tillsyn, eller som bedriver likartad verksamhet i Sverige, kan i undantagsfall ansluta sig efter godkännande av Swedsecs styrelse.

Endast Swedsec-anslutna företag kan licensiera sina medarbetare. Företag som inte är anslutna kan alltså inte ansöka om aktiv licens för sina medarbetare, även om medarbetare har genomfört Swedsecs licensieringstester med godkänt resultat.

swedsec-om-swedsec-vilka-foretag-licensierar

Regelverk och kunskapskrav

Anslutna företag är skyldiga att följa Swedsecs regelverk. Även om vi agerar inom så kallad självreglering måste även vårt regelverk och våra kunskapskrav uppdateras löpande för att anpassas till ny lagstiftning och föreskrifter. Regelverket fastställs av Swedsecs styrelse och ses över årligen. Det är Swedsecs regelkommitté som föreslår eventuella ändringar i regelverket. Det är Swedsecs prövningsnämnd som uppdaterar och fastställer kunskapskraven för våra olika tester och den årliga kunskapsuppdateringen.

Vilka företag är anslutna?

Vi redovisar alla företag som är Swedsec-anslutna på Swedsec.se. De företag som inte finns med är således inte anslutna till oss.

Regelefterlevnad och disciplinpåföljder

Anslutna företag är skyldiga att anmäla regelöverträdelser som licenshavare begått till oss, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd.

Image
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.