Swedsecs licensieringstester och förberedande diagnostiska tester

Swedsec tillhandahåller fem yrkesanpassade licensieringstester. Både privatpersoner och anställda vid Swedsec-anslutna företag kan genomföra testerna. Är du anställd i ett Swedsec-anslutet företag kan du ansöka om Swedsec-licens efter godkänt test. Genom ett diagnostiskt test kan du i förväg bekanta dig med den typ av frågor och verktyg som du kommer att möta i licensieringstestet.

swedsec-tester-om-vara-tester-hero

Om våra tester

Swedsec tillhandahåller fem yrkesanpassade licensieringstester. Både anställda vid Swedsec-anslutna företag och privatpersoner kan genomföra testerna. För att få en Swedsec-licens måste du vara anställd eller, enligt vårt regelverk, betraktas som anställd i ett Swedsec-anslutet företag.

Ett godkänt licensieringstest är giltigt i upp till fem år. Det betyder att du har fem år på dig att få licens baserad på testet. För att underlätta studier inför respektive licensieringstest erbjuder vi även diagnostiska tester inom respektive område.

Prövningsnämnden har till uppgift att varje år fastställa vilka kunskapskrav som ska gälla för att få licens. Prövningsnämnden ansvarar också för att innehållet i licensieringstesterna går i linje med de fastställda kunskapskraven. Därutöver utarbetar prövningsnämnden kunskapskraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU). Du kan läsa mer om prövningsnämndens arbete under ÅKU.

Våra testlokaler

Vi erbjuder både digitala och fysiska testlokaler. Vi anordnar fysiska testtillfällen på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år.

Vad krävs för ett godkänt licensieringstest?

Testet ska genomföras i en testlokal i Swedsecs regi. För varje korrekt besvarad uppgift får du ett poäng. Besvara alltid alla uppgifter, eftersom ett felaktigt svar inte ger minuspoäng. För att bli godkänd ska testtagaren bland annat ha rätt på minst 70 procent av uppgifterna. Utöver detta finns olika kriterier som ska uppfyllas beroende på licensieringstest. Resultatet redovisas direkt efter avslutat test.

Om du inte får godkänt på testet och måste boka ett nytt, behöver det vara minst en vecka mellan testtillfällena.

Hur länge är testet är giltigt?

Ett godkänt licensieringstest är giltigt i fem år, räknat från dagen då du klarade testet. Du har alltså fem år på dig att ta anställning på ett företag som är anslutet till Swedsec och att företaget då ansöker om licens för dig, bland annat baserad på det godkända licensieringstestet.

Vad kostar testerna?

Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges.

Företag anslutna till Swedsec

Licensieringstest: 1 800 kronor
Diagnostiskt test: 600 kronor

Företag ej ansluta sig till Swedsec men kopplade till onlinetjänsten

Licensieringstest: 1 800 kronor
Diagnostiskt test: 600 kronor

Privatpersoner (inkl. moms)

Licensieringstest: 2 250 kronor
Diagnostiskt test: 750 kronor

Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år, om du varken har bokat eller genomfört något test. Priserna för privatpersoner är inklusive moms.

Bokningsregler

Du kan endast ha ett testtillfälle inbokat åt gången. Det måste gå minst en vecka mellan varje testtillfälle om du inte får godkänt resultat på ett licensieringstest och måste boka ett nytt testtillfälle.

För att inte bli betalningsskyldig som anställd på ett anslutet företag måste avbokning ske senast 15 dagar före bokat testdatum. Privatpersoner kan få testavgiften återbetald om avbokning sker senast 15 dagar före bokat testdatum.

Regler och hjälpmedel

Vi har sammanställt de ordningsregler som gäller i våra fysiska respektive digitala testlokaler, samt vilka hjälpmedel som är tillåtna vid testtillfället – och vilka som inte är det.

Boka och avboka test

Här hittar du all information om hur du som anställd på ett anslutet företag eller som privatperson kan boka ett test, samt hur du gör för att avboka ett test.

Hitta testlokal

Våra licensieringstester anordnas på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år.

Om våra digitala testlokaler

Läs mer om hur våra digitala testlokaler fungerar och hur du kan kontrollera att du kan genomföra ett test digitalt.

Automatiskt borttagande av bokningar, rättigheter och resultat

Licensieringstest

Om du inte loggar in på din sida i vår onlinetjänst inom ett år från det att du registrerades och fick dina inloggningsuppgifter kommer sidan automatiskt att tas bort, inklusive dina bokningsrättigheter.

Uppgift om genomförda licensieringstester med godkänt resultat gallras fem och ett halvt år efter testets genomförande. Har en licens beviljats efter att ett licensieringstest med godkänt resultat genomfördes gäller istället att testet gallras sex månader efter att licensen förfallit. Licensen förfaller när fem år förflutit från den dag Swedsec har förklarat licensen vilande.

Uppgift om genomfört licensieringstest med icke godkänt resultat gallras när aktuellt licensieringstest med godkänt resultat har genomförts, eller senast två år efter att licensieringstestet med ej godkänt resultat genomfördes.

Diagnostiskt test

Om du inte loggar in på din sida i vår onlinetjänst inom ett år från det att du har fått dina inloggningsuppgifter för första gången kommer sidan automatiskt att tas bort, inklusive dina bokningsrättigheter.

Får du inte ett godkänt testresultat på det licensieringstest som det bokade diagnostiska testet avser gallras det diagnostiska testet bort efter två år, oavsett om det diagnostiska testet har genomförts eller inte.

Bokat diagnostiskt test, och eventuella resultat, gallras när godkänt testresultat har uppnåtts på licensieringstestet som det diagnostiska tester avser.

Kalendarium

Våra licenseringstester anordnas på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år. Alla testerna kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i vår onlinetjänst för att kunna boka ett test. Här ser du kommande testtillfällen.

Testa den
i Göteborg

 • Testa på Tillgängliga platser: 0
 • Testa på Tillgängliga platser: 2
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 5
 • Testa på Tillgängliga platser: 1
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 11
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 7
 • Testa på Tillgängliga platser: 7
Boka test

Testa den
i Luleå

 • Testa på Tillgängliga platser: 3
Boka test

Testa den
i Göteborg

 • Testa på Tillgängliga platser: 7
 • Testa på Tillgängliga platser: 5
Boka test

Testa den
i Visby

 • Testa på Tillgängliga platser: 5
Boka test

Testa den
i Malmö

 • Testa på Tillgängliga platser: 5
 • Testa på Tillgängliga platser: 10
Boka test

Testa den
i Jönköping

 • Testa på Tillgängliga platser: 2
 • Testa på Tillgängliga platser: 4
Boka test

Testa den
i Göteborg

 • Testa på Tillgängliga platser: 9
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 0
 • Testa på Tillgängliga platser: 7
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 3
Boka test

Testa den
i Umeå

 • Testa på Tillgängliga platser: 4
Boka test
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.