Förbered dig med Swedsecs diagnostiska tester

Till varje licensieringstest finns också ett förberedande diagnostiskt test. Här får du möjligheten att i förväg testa dina kunskaper så att du kommer väl förberedd till det ordinarie licensieringstestet.

swedsec-tester-diagnostiska-tester-hero

Våra diagnostiska tester

Swedsecs diagnostiska tester är en bra förberedelse inför licensieringstestet eftersom uppgifterna liknar varandra i språk, form och svårighetsgrad. De diagnostiska testerna använder till exempel samma uppgiftstyper och görs i samma testverktyg som de ordinarie licensieringstesterna. Du kan exempelvis öva på olika funktioner, som att flagga testuppgifter som du är osäker på, skriva anteckningar vid testuppgifter och göra beräkningar med testsystemets egen miniräknare.

Det finns ingen tidsgräns på diagnostiska tester, och varje deltest/modul kan pausas och återupptas vid senare tillfällen. När du har gjort ett diagnostiskt test får du en detaljerad återkoppling, så att du ser vilka områden du bör läsa på lite extra.

Bolån

Till dig som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja, förmedla eller ge råd om bostadskrediter till konsumenter, till exempel rådgivare och kredithandläggare.

Rådgivare

Testet riktar sig till dig som arbetar med placeringsrådgivning och försäkringsdistribution, och tillhandahåller finansiell rådgivning avseende livförsäkringar med sparmoment till privatpersoner och företag.

Informationsgivare

Testet riktar sig till dig som ger information om finansiella instrument eller investeringstjänster utan att ge investeringsrådgivning, till exempel personal inom kassa/kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker.

Specialister

Testet riktar sig till dig som arbetar som fond- och portföljförvaltare, aktiemäklare, analytiker, konstruktörer av strukturerade produkter med flera.

Ledning och kontroll

Testet riktar sig till dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom finansmarknaden, som exempelvis chefer, compliance officers, risk managers med flera.

Boka diagnostiskt test

För anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kostnaderna faktureras till företaget. Anställda på anslutna företag kan bara anmäla sig till tester via arbetsgivaren. Anknutna ombud anmäler sig via det företag de har avtal med.

För företag som inte kan ansluta sig till Swedsec

Företag kan bli registrerade i Swedsecs onlinetjänst utan att vara anslutna, så att anställda kan boka sig för tester och att företaget senare kan faktureras. Kontakta oss för vidare information.

Kostnaden per test är 1 800 kronor (exklusive moms) samt en årlig accessavgift för företaget på 1 500 kronor/kvartal (exklusive moms).

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. Däremot erbjuder Swedsec privatpersoner möjligheten att skriva ett licensieringstest och således även ett diagnostiskt test. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Gör så här:

  1. Betala in testavgiften, 750 kronor (inklusive moms) per test, på vårt bankgiro 5123-2668. Som referens anges namn och personnummer samt vilket test du vill genomföra.
  2. Skicka ett e-postmeddelande till info@swedsec.se med namn, telefon, personnummer, privat e-postadress samt vilket test du vill ta.
  3. När Swedsec efter några bankdagar fått en bekräftelse på betalningen kommer ett e-postmeddelande att skickas till dig med inloggningsuppgifter till vår onlinetjänst.
  4. Logga in i onlinetjänsten. I rutan ”Mina bokade test” bokar och startar du ditt diagnostiska test.

Exempeluppgifter

Vi rekommenderar att du innan du beställer ett diagnostiskt test först gör exempeluppgifterna på vår webbplats, för att se om din dator uppfyller systemkraven för testet. Med exempeluppgifterna kan du bekanta dig med det testverktyg som används vid de ordinarie licensieringstesterna. Du kan också här se hur uppgifterna i de ordinarie testerna för rådgivare och bolån är uppbyggda.

swedsec-tester-diagnostiska-tester-exempeluppgifter

Kalendarium

Våra licenseringstester anordnas på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år. Alla testerna kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i vår onlinetjänst för att kunna boka ett test. Här ser du kommande testtillfällen.

Testa den
i Malmö

  • Testa på Tillgängliga platser: 4
Boka test

Testa den
i Luleå

  • Testa på Tillgängliga platser: 1
Boka test

Testa den
i Göteborg

  • Testa på Tillgängliga platser: 5
  • Testa på Tillgängliga platser: 7
Boka test

Testa den
i Stockholm

  • Testa på Tillgängliga platser: 0
  • Testa på Tillgängliga platser: 3
Boka test

Testa den
i Sundsvall

  • Testa på Tillgängliga platser: 5
  • Testa på Tillgängliga platser: 1
Boka test

Testa den
i Stockholm

  • Testa på Tillgängliga platser: 5
  • Testa på Tillgängliga platser: 13
Boka test

Testa den
i Karlstad

  • Testa på Tillgängliga platser: 0
  • Testa på Tillgängliga platser: 2
Boka test

Testa den
i Stockholm

  • Testa på Tillgängliga platser: 1
  • Testa på Tillgängliga platser: 3
Boka test

Testa den
i Malmö

  • Testa på Tillgängliga platser: 6
  • Testa på Tillgängliga platser: 11
Boka test

Testa den
i Stockholm

  • Testa på Tillgängliga platser: 1
Boka test

Testa den
i Göteborg

  • Testa på Tillgängliga platser: 1
  • Testa på Tillgängliga platser: 4
Boka test
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.