Licensieringstest för informationsgivare

Licensieringstest för informationsgivare riktar sig till dig som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning, till exempel personal inom kassa/kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker etc.

information_stor

Allmänt om testet

Vårt licensieringstest för informationsgivare består av 60 ordinarie uppgifter och fem så kallade utprövningsuppgifter fördelade över följande områden:

1. Produkter och hantering av kundens affärer
2. Ekonomi
3. Etik och regelverk

Tiden för testet är tre timmar. Delområdenas ordning slumpas, liksom ordningen på uppgifterna inom varje delområde.

Hur är testet utformat?

I testet används olika uppgiftstyper. De allra flesta uppgifterna har ett korrekt svar. Här finns ingen särskild instruktion i uppgiften. I vissa testuppgifter är flera svar korrekta och där står det tydligt angivet hur många korrekta svar som ska markeras. För att få rätt på uppgiften ska exakt rätt antal svarsalternativ markeras.

Några testuppgifter har bilder som illustrerar något i uppgiften, till exempel en formel eller en tabell. Här svarar man som vanligt genom att markera ett alternativ.

I vissa testuppgifter ska man svara genom att klicka på ett ställe i själva bilden. När detta krävs står det tydligt angivet. För att få rätt på uppgiften ska markeringen vara inom den ruta där det korrekta svaret befinner sig.

Fem av uppgifterna i testet är så kallade utprövningsuppgifter. Det går inte att urskilja vilka uppgifter som är utprövningsuppgifter och svaren på dessa räknas inte in i resultatet. Syftet med detta är att genom statistisk analys avgöra om dessa uppgifter håller sådan hög kvalitet att de kan tillåtas ingå i ett ordinarie test. De övriga 60 uppgifterna har redan genomgått utprövning vid ett tidigare tillfälle.

Krav för att bli godkänd

Testet ska genomföras i testlokal i Swedsecs regi. För ett korrekt svar på en fråga får man ett poäng och för ett felaktigt svar får man noll poäng. Man ska alltid besvara frågan – ett felaktigt svar kan aldrig ge minus. För att bli godkänd ska testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt. Resultatet redovisas direkt efter avslutat test. Om du inte fick godkänt på testet och måste boka ett nytt, så måste det vara minst en vecka mellan testtillfällena.

70%
rätt ger godkänt resultat

Kunskapskraven för licensieringstest för informationsgivare

På basis av licensieringstest för informationsgivare kan licens erhållas, men Swedsec har inget krav på licens för informationsgivare. Observera att även om vi inte har krav på licens för denna målgrupp omfattas den av Finansinspektionens krav på kunskapstest.

Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som krävs för licensieringstest för informationsgivare. En anställds funktion och roll kan medföra att den anställde behöver fördjupade eller ytterligare kunskaper utöver de som omfattas av dessa kunskapskrav. Det är det anslutna företagets ansvar att bedöma vad som är tillräckligt utifrån den anställdes arbetsuppgifter. Kunskapskraven är uppdelade i delområden, i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Varje uppgift som ingår i licensieringstestet är kopplad direkt till en mätpunkt.

Delområden som ingår:
1. Produkter och hantering av kundens affärer
2. Ekonomi – makroekonomi, finansiell ekonomi, privatekonomi
3. Etik och regelverk

Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare. 

Ändringar av kunskapskraven

De gällande kunskapskraven finns på swedsec.se. En översyn görs årligen och vid behov. Ändringar av kunskapskraven publiceras efter fattat beslut. Det är utbildningsanordnarnas ansvar att uppdatera sig med den senaste versionen.

Aktuella kunskapskrav
Här kan du ladda hem de aktuella kunskapskraven som PDF. Här hittar du också en länk till tidigare versioner.
Litteratur och utbildningar inför licensieringstest för informationsgivare

Nedan finner du exempel på litteratur som kan användas inför vårt licensieringstest för informationsgivare.

Litteratur som är baserad på kunskapskraven till licensieringstest för informationsgivare

Studentlitteratur
Finansiell informationsgivning

Oxenstierna, 2019, ISBN: 978-91-44-136004

Litteratur för komplettering

Skatteverket
Kapitalvinstbeskattning

Utbildningar

Utbildningsorganisationerna nedan erbjuder utbildning kopplad till kunskapskraven. Vi ställer inte krav på eller rekommenderar någon särskild utbildning. Swedsec har inte utvärderat de olika utbildningsprogrammen.

Har du tillräckliga kunskaper?

Swedsecs diagnostiska tester bygger på samma kunskapskrav som licensieringstesterna. De diagnostiska testerna liknar licensieringstesterna i språk, form och svårighetsgrad. Vi rekommenderar att du före beställning av diagnostiskt test först går igenom våra exempeluppgifter.

swedsec-tester-tillrackliga-kunskaper

Boka och avboka test

Här hittar du all information om hur du som anställd på ett anslutet företag eller som privatperson kan boka ett test, samt hur du gör för att avboka ett test.

Hitta testlokal

Våra licensieringstester anordnas både i digitala testlokaler och i fysiska på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år.

Regler och hjälpmedel

Vi har sammanställt de ordningsregler som gäller i våra testlokaler, samt vilka hjälpmedel som är tillåtna vid testtillfället – och vilka som inte är det.

Kalendarium

Våra licenseringstester anordnas på flera orter runt om i landet vid ett flertal tillfällen per år. Alla testerna kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i vår onlinetjänst för att kunna boka ett test. Här ser du kommande testtillfällen.

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 0
Boka test

Testa den
i Göteborg

 • Testa på Tillgängliga platser: 0
 • Testa på Tillgängliga platser: 3
Boka test

Testa den
i Malmö

 • Testa på Tillgängliga platser: 3
 • Testa på Tillgängliga platser: 4
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 1
 • Testa på Tillgängliga platser: 2
Boka test

Testa den
i Jönköping

 • Testa på Tillgängliga platser: 3
 • Testa på Tillgängliga platser: 2
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 7
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 3
 • Testa på Tillgängliga platser: 14
Boka test

Testa den
i Luleå

 • Testa på Tillgängliga platser: 5
Boka test

Testa den
i Stockholm

 • Testa på Tillgängliga platser: 2
 • Testa på Tillgängliga platser: 12
Boka test

Testa den
i Göteborg

 • Testa på Tillgängliga platser: 0
Boka test

Testa den
i Karlstad

 • Testa på Tillgängliga platser: 4
Boka test

Testa den
i Malmö

 • Testa på Tillgängliga platser: 0
Boka test
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.