Om diciplinärenden

Företag som är anslutna till Swedsec är skyldiga att anmäla de regelöverträdelser som licenshavare har begått, om det finns skäl att anta att de kan leda till en disciplinpåföljd.

swedsec-disciplinarenden-om-hero

Förfarande vid disciplinärenden

Företag som är anslutna till Swedsec är skyldiga att anmäla de regelöverträdelser som licenshavare har begått, om det finns skäl att anta att de kan leda till en disciplinpåföljd. Beredning och behandling av disciplinärenden ska ske rättssäkert och skyndsamt. Ett disciplinärende ska utredas på ett sådant sätt som ärendet kräver.

  1. Anmälan från ett anslutet företag eller på Swedsecs eget initiativ.
  2. Beredning hos Swedsec.
  3. Beslut i disciplinutskottet om överlämnande.
  4. Beslut i disciplinnämnden om disciplinpåföljd.

Ärenden som kommer in till oss bereds av våra handläggare. Vid beredningen gäller kommunikationsprincipen, vilken innebär att alla handlingar som kommer in ska skickas till motparten för kännedom och eventuellt bemötande. Under beredningsfasen gäller strikt sekretess, vilket betyder att inga kommentarer lämnas till utomstående under den tiden.

Inom Swedsec finns ett disciplinutskott som efter en avslutad beredning beslutar om ärendet ska överlämnas eller inte till disciplinnämnden.

Ombud

En licenshavare har i disciplinärenden rätt att anlita ombud. I de fallen ska licenshavaren lämna in en fullmakt i original för sitt ombud till oss.

Swedsecs styrelse har beslutat att det i disciplinärenden ska lämnas ett ekonomiskt stöd till licenshavare. Stödet är på högst 100 000 kronor exklusive moms med en självrisk på 10 000 kronor inklusive moms för juridiskt biträde. Om totalkostnaden överstiger 10 000 kronor inklusive moms (det vill säga självrisken) upprättar ombudet två fakturor; en till licenshavaren och en till Swedsec. I fakturan till Swedsec ska det framgå att självrisken har dragits. På nettosumman anges därefter moms.

Exempel (alla summor inklusive moms):

  • Om den totala biträdeskostnaden är 30 000 kronor, betalar Swedsec 20 000 kronor och licenshavaren 10 000 kronor.
  • Är totalkostnaden 150 000 kronor betalar Swedsec 125 000 kronor och licenshavaren resterande 25 000 kronor, varav 10 000 kronor är självrisken.

Begäran om ersättning (kostnadsräkning) ska ha kommit in till Swedsec inom 30 dagar från det att disciplinärendet slutligt avgjordes. Kostnadsräkningen ska innehålla en arbetsredogörelse och den tid som har lagts ned på uppdraget.

Regelbrott och disciplinpåföljder

Här kan du läsa om vilka lagar och föreskrifter du som licenshavare måste följa, samt exempel på regelöverträdelser.

regelbrott-och-disciplinpafoljder_700
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.