Kunskap är en färskvara som ständigt behöver förnyas

För att garantera att alla som har en aktiv Swedsec-licens har aktuella och relevanta kunskaper måste alla licenshavare göra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU). Det sker genom en digital utbildning med kontrollfrågor inom ämnen som Swedsecs prövningsnämnd har slagit fast. En licens är aktiv så länge licenshavaren är anställd hos eller arbetar åt ett Swedsec-anslutet företag och genomför ÅKU.

swedsec-AKU-hero

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Det är de anslutna företagen som ansvarar för att licenshavarna genomför ÅKU, medan det är Swedsecs prövningsnämnd som utarbetar kunskapskraven. Kunskapskraven är ett stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion, och ofta anlitar anslutna företag ett utbildningsföretag för genomförande av ÅKU.

Om du är licenshavare och är anställd hos eller arbetar åt ett Swedsec-anslutet företag måste du vända dig till företagets compliance-funktion eller HR om du har frågor om genomförande och inrapportering av ÅKU.

Så här fungerar det

När anslutna företags licenshavare har genomfört ÅKU är företagen skyldiga att rapportera in detta i Swedsecs onlinetjänst senast den 30 november. Genomför inte en person med aktiv licens sin ÅKU senast den 30 november måste företaget sätta licensen vilande och personen får inte fortsätta att arbeta med licenspliktig verksamhet tills dess att ÅKU är gjord och inrapporterad i onlinetjänsten och licensen åter har aktiverats via licensansökan.

Om du har en vilande licens och inte har genomfört föregående års ÅKU måste du först göra den.  Företaget måste rapportera in i Swedsecs onlinetjänst att den är gjord, innan ansökan om aktiv licens kan göras. Om en vilande licens ska aktiveras i december och vare sig årets eller föregående års ÅKU är genomförda/inrapporterade måste dessa två göras innan företaget kan ansöka om aktiv licens igen.

Om du har en vilande licens eller ingen licens alls (alltså endast har skrivit och fått godkänt resultat på ett licensieringstest) och inte är anställd eller har ett uppdrag hos ett Swedsec-anslutet företag, ska du inte göra årets ÅKU. Detta görs först när du får en ny anställning, eller ett nytt uppdrag.

Om tidigare arbetsgivare inte har rapporterat in genomförd ÅKU måste du kontakta denna för att få ett intyg att ÅKU är genomförd, så att den nya arbetsgivaren kan rapportera in ÅKU:n till Swedsec.

Om du genomför ett licensieringstest för första gången och inte har någon licens sedan tidigare behöver du inte genomföra ÅKU det året som testet gjordes. Har du en aktiv licens sedan tidigare och genomför ett nytt licensieringstest måste du göra ÅKU det året.

Kunskapskraven för ÅKU

Kunskapskraven för ÅKU innehåller både nya företeelser eller regler och repetition av ämnen från de olika licensieringstesterna. Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och skapa en relevant och pedagogisk utbildning som innehåller kontroll av licenshavarens kunskaper. ÅKU är, på samma sätt som licensieringstesterna, anpassad till yrkesrollen.

Här kan du ladda ner kunskapskraven för den årliga kunskapsuppdateringen 2007–2024. Materialet laddas ner som PDF direkt till din dator.

AKU

Utbildningar

Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder elektronisk utbildning (ÅKU).

BG Institute
Contento
Finanskompetens

 

Prövningsnämnden

Prövningsnämnden utses av Swedsecs styrelse. Ledamöterna har en allsidig och djup kunskap om finansmarknaden och uppgiften är att varje år fastställa vilka kunskapskrav som ska gälla för att få licens. Prövningsnämnden ansvarar också för att innehållet i licensieringstesterna går i linje med de fastställda kunskapskraven. Därutöver utarbetar prövningsnämnden kunskapskraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU).

Prövningsnämndens ledamöter ansvarar för att konstruera frågor till testerna och att innehållet i frågorna är korrekt. Innan en fråga är färdig att lyftas in i ett reguljärt test är frågan sak-, språk- och konstruktionsgranskad, samt utprövad av minst 100 testtagare. Pedagoger och testvetare säkerställer att frågorna och de olika testversionerna är korrekta utifrån ett pedagogiskt vetenskapligt perspektiv.

swedsec-AKU-provningsnamnden

Prövningsnämndens ledamöter

Inger Nordmark, ordförande, Swedsec
Lennart Bandh, Senior legal counsel
Linda Conradsson, chef, Private Banking legal (Sverige), Svenska Handelsbanken
Johan Hagbarth, placeringsstrateg och makroanalytiker, SEB
Isabella Hugosson, advokat, Advokatfirma Dahlgren & Partners
Madeleine Jevås, Product Manager Mortgages, SEB
Jonas Myrdal, kammaråklagare, EBM
Agneta Oscarsson, vd Swedsec
Torbjörn Sällström
, finansiell ekonom
Isak Wirén, Senior Legal Counsel, Nordea

swedsec-AKU-provningsnamnd_ledamoter
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.