Internationella samarbeten

swedsec-finaut-logo

FinAut

Swedsec och Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut), som auktoriserar finansiella rådgivare i Norge, ingick ett samarbetsavtal 2013. Då var den norska organisationens namn Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Avtalet syftar bland annat till att ömsesidigt godkänna varandras licensieringstester för rådgivare.

Avsikten är att medarbetare som genomfört godkänt licensieringstest för rådgivare i Sverige ska kunna få licens i Norge och tvärtom. För att bli licensierad krävs dock att personen uppfyller vissa ytterligare krav i respektive land.

APV

APV Investment Examinations

Swedsec och APV Investment Examinations, som auktoriserar finansiella rådgivare i Finland, ingick i december 2015 ett samarbetsavtal om att ömsesidigt godkänna varandras licensieringstester för rådgivare.

Avtalet innebär att den som genomfört licensieringstest för rådgivare i Sverige ska kunna få auktorisation i Finland och tvärtom, förutsatt att licensieringstestet har genomförts under de senaste 5 åren.

swedsec-cisi-logo

CISI

Swedsec och CISI, The Chartered Institute for Securities & Investment, skrev 2013 en avsiktsförklaring (MoU) om ökat samarbete för att bland annat underlätta rörligheten för anställda mellan den engelska och svenska värdepappersmarknaden. Swedsec kan ge dispens från kravet på test för den som har genomgått CISI:s testpaket Capital Markets Program, förutsatt att licensieringstestet har genomförts under de senaste 5 åren.

CISI är en global organisation som sysslar med licensieringstester, främst på den engelska värdepappersmarknaden, och har huvudkontor i London med representationskontor på flera finansiella center som Dublin, Singapore och Dubai. Organisationen har cirka 40 000 medlemmar. Swedsec kan ensidigt godkänna test för den som genomgått CISI:s testpaket Capital Markets Program under de senaste 5 åren. För godkännande behöver man ha gjort ”Regulatory unit” och ”Technical unit”. Inom Technical unit” behövs både Securities och Derivatives, båda i nivå 3. För ytterligare information om CISI se Capital Markets Programme (cisi.org). Om du vill ha en Swedsec-licens baserad på ett taget test hos CISI måste du själv kontakta CISI för verifiering av testet.

This site is registered on wpml.org as a development site.