I SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser finns en sammanställning över avgjorda disciplinärenden (t.o.m. årsskiftet). Sammanställningen är indelad i kategorier av regelöverträdelser. Sammanställningen ska inte ses som uttömmande, utan för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som SwedSecs disciplinnämnd gjort för att komma fram till de meddelade disciplinpåföljderna hänvisas till de fullständiga besluten nedan, där också samtliga beslut finns.

Vägledningen för anmälan av regelöverträdelser

Disciplinnämndens beslut om disciplinpåföljder

SwedSec varnar analyschef

Analyschefen har i ett flertal fall inte begärt förhandsgodkännande för sina värdepappersaffärer och vid ett tillfälle brutit mot den s.k. enmånadsregeln.

[2019:22]

SwedSec varnar mäklare

Mäklaren har i fyra fall inte begärt förhandsgodkännande för sina värdepappersaffärer och vid ett tillfälle brutit mot företagets förbud mot korttidshandel.

[2019:20]