Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Kunskap är en färskvara och därför ska alla licenshavare varje år göra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) inom ämnen som SwedSecs prövningsnämnd har slagit fast. En licens kan vara aktiv på obestämd tid förutsatt att licenshavaren är anställd på SwedSec-anslutet företag och genomför ÅKU.

Är du licenshavare och anställd i ett anslutet företag måste du vända dig till din arbetsgivare om du har frågor om genomförande och inrapportering av ÅKU.

Det är de anslutna företagen som ansvarar för att licenshavarna genomför ÅKU men det är alltså SwedSecs prövningsnämnd som utarbetar kunskapskraven för ÅKU. Kunskapskraven, som finns längre ned på sidan, är ett stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion, och ofta anlitar anslutna företag ett utbildningsföretag för genomförande av ÅKU.

SwedSecs prövningsnämnd

  • När anslutna företags licenshavare har genomfört ÅKU är företagen skyldiga att rapportera in att detta är gjort till SwedSecs onlinetjänst senast den 30 november. Genomför inte en person med aktiv licens sin ÅKU senast den 30 november måste företaget sätta licensen vilande och personen ifråga får inte fortsätta att arbeta med licenspliktig verksamhet tills dess att ÅKU är gjord och inrapporterad och efter att licensen åter har aktiverats via licensansökan.
  • Om du har vilande licens och inte har genomfört föregående års ÅKU måste du alltså först göra ÅKU och företaget rapportera in att den är gjord till SwedSec innan ansökan om aktiv licens kan göras. Om vilande licens ska aktiveras i december och både föregående års och årets ÅKU inte är genomförda måste dessa två göras och inrapporteras innan företaget kan ansöka om aktiv licens.
  • Om tidigare arbetsgivare inte har rapporterat in genomförd ÅKU måste du kontakta tidigare arbetsgivare för att få intyg över att ÅKU är genomförd, så att den nya arbetsgivaren (förutsatt att du fortfarande ska arbeta med licenspliktig verksamhet) kan rapportera in ÅKU:n till SwedSec.

Här har vi samlat svar till några av de vanligaste frågorna som inkommer till SwedSec, t.ex. om licensen, tester och ÅKU.

Kunskapskraven för ÅKU

Kunskapskraven för ÅKU ska fungera som stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

ÅKU 2019

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2019:

Kunskapskraven för ÅKU 2019

ÅKU 2018

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2018:

Kunskapskraven för ÅKU 2018
Kunskapskraven för ÅKU 2018 på engelska

Samtliga kunskapskrav för ÅKU finns här