Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

Kunskap är till viss del en färskvara och behöver ständigt förnyas. Därför måste alla personer som har en aktiv SwedSec-licens göra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) genom en utbildning som sker digitalt och avslutas med ett test, inom ämnen som SwedSecs prövningsnämnd har slagit fast. En licens kan vara aktiv på obestämd tid förutsatt att licenshavaren är anställd hos (arbetar åt) SwedSec-anslutet företag och genomför ÅKU.

Om du är licenshavare och är anställd hos (arbetar åt) ett SwedSec-anslutet företag måste du vända dig till företaget om du har frågor om genomförande och inrapportering av ÅKU.

Det är de anslutna företagen som ansvarar för att licenshavarna genomför ÅKU medan det är SwedSecs prövningsnämnd som utarbetar kunskapskraven för ÅKU. Kunskapskraven, som kan läsas via länken längre ned, är ett stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion, och ofta anlitar anslutna företag ett utbildningsföretag för genomförande av ÅKU.

SwedSecs prövningsnämnd

  • När anslutna företags licenshavare har genomfört ÅKU är företagen skyldiga att rapportera in att detta är gjort till SwedSecs onlinetjänst senast den 30 november. Genomför inte en person med aktiv licens sin ÅKU senast den 30 november måste företaget sätta licensen vilande och personen ifråga får inte fortsätta att arbeta med licenspliktig verksamhet tills dess att ÅKU är gjord och inrapporterad och efter att licensen åter har aktiverats via licensansökan.
  • Om du har vilande licens och inte har genomfört föregående års ÅKU måste du alltså först göra ÅKU, och företaget rapportera in till SwedSec att den är gjord, innan ansökan om aktiv licens kan göras. Om vilande licens ska aktiveras i december och vare sig årets eller föregående års ÅKU är genomförda/inrapporterade måste dessa två göras innan företaget kan ansöka om aktiv licens igen.
  • Om du har en vilande licens eller ingen licens alls (endast genomfört licensieringstest) och inte är anställd (eller inte har ett uppdrag) hos ett SwedSec-anslutet företag ska du inte göra årets ÅKU, utan detta görs först när du får en ny anställning (eller nytt uppdrag).
  • Om tidigare arbetsgivare inte har rapporterat in genomförd ÅKU måste du kontakta tidigare arbetsgivare för att få intyg över att ÅKU är genomförd, så att den nya arbetsgivaren (förutsatt att du fortfarande ska arbeta med licenspliktig verksamhet) kan rapportera in ÅKU:n till SwedSec.
  • Om du genomför ett licensieringstest för allra första gången (och inte har någon licens sedan tidigare) behöver du inte genomföra ÅKU det året som testet gjordes (med godkänt resultat). Men om du har aktiv licens sedan tidigare år och genomför ett nytt licensieringstest (med godkänt resultat ) i år måste du göra ÅKU även i år.

Exempel på utbildningar (ÅKU)

Kunskapskraven för ÅKU

Det är alltså de anslutna företagen som ansvarar för att licenshavarna genomför ÅKU, och att inrapportering sker till SwedSec, men det är SwedSecs prövningsnämnd som fastslår kunskapskraven för ÅKU. Kunskapskraven för ÅKU innehåller både nya företeelser eller regler och även repetition av ämnen från de olika licensieringstesterna.

Kunskapskraven för ÅKU ska fungera som stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och skapa en relevant och pedagogisk utbildning som innehåller kontroll av licenshavarens kunskaper.

SwedSec har ett system med yrkesanpassade licensieringstester. Även ÅKU ska vara anpassad till yrkesroll.

Samtliga kunskapskrav för ÅKU finns här