SwedSecs prövningsnämnd

SwedSec Licensierings styrelse utser prövningsnämnden, vars ledamöter har en allsidig och djup kunskap om finansmarknaden. Prövningsnämndens uppgift är att varje år fastställa vilka kunskapskrav som ska gälla för att få licens.

Nämnden ansvarar också för att innehållet i licensieringstesterna går i linje med de fastställda kunskapskraven. Därutöver utarbetar prövningsnämnden kunskapskraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU).

prövningsnämndens Ledamöter

  • Inger Nordmark (ordförande), SwedSec Licensiering AB
  • Teresa Isele, VD, SwedSec Licensiering AB
  • Lennart Bandh, bankjurist, Legal Department, Swedbank
  • Linda Conradsson, chef, Private Banking legal (Sverige), Svenska Handelsbanken
  • Johan Hagbarth, placeringsstrateg och makroanalytiker, SEB
  • Isabella Hugosson, advokat, Advokatfirma Dahlgren & Partners
  • Madeleine Jevås, Product Manager Mortgages, SEB
  • Jonas Myrdal, kammaråklagare, EBM
  • Torbjörn Sällström, Program Director, SSE IFL Executive Education

Nämndens ledamöter ansvarar för att frågor till tester tas fram och att innehållet i frågorna är korrekt. Till bolaget kopplade pedagoger och testvetare ombesörjer att frågorna och de olika testversionerna är korrekta utifrån ett pedagogiskt vetenskapligt perspektiv.

Ett omfattande arbete läggs ner på varje fråga för att garantera att frågan mäter det den ska mäta.

Innan en fråga är färdig att lyftas in i ett reguljärt test är frågan sak-, språk- och konstruktionsgranskad, utprövad av minst 100 testtagare, statistiskt analyserad och godkänd av prövningsnämnden alternativt åtgärdad i linje med resultatet från analysen, ånyo utprövad och slutligen godkänd. Från ax till limpa kan det ta upp till ett år att få en fråga färdigbehandlad.