Sök licenshavare med aktiv licens

Ta reda på om din aktiemäklare, försäkringsdistributör, rådgivare m.fl. har aktiv SwedSec-licens. Sök på så fullständigt namn som möjligt. När du får fram en lista på skärmen med licenshavare med aktiv licens (det namn du sökte på) kan du klicka på en specifik licenshavare så visas vad den personens licens grundas på.

Om du skulle ha problem med att klicka på ett namn i träfflistan, för att se vad personens licens grundas på, kan du testa att använda en annan webbläsare.

En licens kan antingen vara aktiv eller vilande, och en licenshavare måste ha aktiv licens om han/hon arbetar aktivt med licenspliktig verksamhet. Licensen är giltig (aktiv) så länge licenshavaren arbetar i ett till SwedSec anslutet företag och gör årlig kunskapsuppdatering (ÅKU). Om licenshavaren slutar arbeta (sin anställning) i det anslutna företaget kan hans/hennes licens vara vilande i maximalt fem år innan den förfaller.

Även anknutna ombud och anknutna försäkringsdistributörer samt inhyrd personal hos anslutna företag kan få licens. Detta innebär att en del licenshavare med aktiv licens som är sökbara på swedsec.se listas på anslutet företag och inte på det faktiska företag som de är anställda.

Mer om SwedSec-licensen

Företag som är SwedSec-anslutna