Sök licenshavare med aktiv licens

Ta reda på om din aktiemäklare, fondförvaltare, rådgivare m.fl. har aktiv SwedSec-licens. Sök på så fullständigt namn som möjligt. När du får fram en lista på skärmen med licenshavare med aktiv licens (namnet som du sökte på) kan du klicka på en specifik licenshavare och då visas vad den personens licens grundas på.

Om du skulle ha problem med att klicka på ett namn i träfflistan, för att se vad personens licens grundas på, kan du testa att använda en annan webbläsare.

En licens kan antingen vara aktiv eller vilande, och en licenshavare måste ha aktiv licens om han/hon arbetar aktivt med licenspliktig verksamhet. Licensen är aktiv/giltig så länge licenshavaren arbetar i ett till SwedSec anslutet företag och gör årlig kunskapsuppdatering (ÅKU). Om licenshavaren slutar sin anställning i (arbeta för) det anslutna företaget sätts licensen vilande och licensen kan vara vilande i maximalt fem år innan den förfaller (om inte licenshavaren får en ny anställning i anslutet företag).

Även anknutna ombud och inhyrd personal hos anslutna företag kan få licens, om vissa villkor uppfylls. Detta innebär att en del licenshavare med aktiv licens som är sökbara på swedsec.se listas på anslutet företag och inte på det faktiska företag som de är anställda.

Mer om SwedSec-licensen

Företag som är SwedSec-anslutna