Till översikten

1 000 följer nu SwedSec på Linkedin

Antalet personer som följer SwedSecs Linkedin-sida har på ett år ökat med ca 340 till nu drygt 1 000. Sidan har även en förhållandevis hög aktivitetsfrekvens, sett bland annat till antalet klick, delningar och kommentarer.

Tack alla följare för ert intresse för SwedSecs verksamhet och självregleringen på finansmarknaden.

Du kan också följa SwedSec på Linkedin via denna länk.