Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

13 januari 2011

Aktieanalytiker tilldelas varning

Den SwedSec-licensierade aktieanalytikern har vid två tillfällen brutit mot sitt företags interna regler om att begära förhandstillstånd för egna värdepappersaffärer och i sju fall överträtt företagets interna regler om att anmäla förändringar i innehav avseende finansiella instrument.

Hos det till Swedsec anslutna företaget gäller särskilda krav för analytikers egna värdepappersaffärer. Dessutom har företaget regler – som grundar sig på Svenska Fondhandlareföreningens regler – om att de anställda är skyldiga att anmäla innehav och förändring i innehav av finansiella instrument till arbetsgivaren. Syftet med reglerna är att undvika intressekonflikter och att upprätthålla förtroendet för företaget och värdepappersmarknaden.

Swedsecs Disciplinnämnd noterar att den otillåtna handeln berott på slarv och missförstånd och att samtliga affärer varit av mindre omfattning.

Men med hänsyn till de aktuella reglernas betydelse för förtroendet på värdepappersmarknaden tilldelas den licensierade analytikern en varning.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-5626 0715, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.