Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

20 januari 2020

Allt fler finansrådgivare får licenser återkallade

Antalet anställda inom bank och finans som anmäls till Swedsec för att ha brutit mot regler fortsätter att öka. Under 2019 beslutade Swedsecs disciplinnämnd att återkalla 17 licenser, vilket var tre fler än året innan. Antalet anmälda disciplinärenden var 56 stycken 2019 mot 46 året innan.

Statistik från Swedsecs disciplinnämnd visar att det under 2019 fattades 48 beslut i disciplinärenden av vilka drygt en tredjedel (17) lett till återkallade licenser. En återkallad licens innebär i praktiken yrkesförbud i tre år, vilket håller personen borta från alla yrken på finansmarknaden som kräver licens. Ytterligare två disciplinåtgärder finns: erinran och varning.

– En möjlig orsak till ökningen av återkallelser kan vara att bank- och finansföretagen har blivit mer observanta mot regelöverträdelser, en annan att antalet anställda som licensierats har ökat kraftigt på senare år, säger Katarina Lidén, Swedsecs VD.

Swedsec licensierar personer på finansmarknaden som arbetar med bolån, rådgivning, ledning och kontrollfunktioner samt specialister som till exempel kapitalförvaltare, analytiker och börsmäklare. Swedsec har 189 anslutna företag och cirka 23 700 aktiva licenshavare.

Några exempel på disciplinärenden 2019:

  • En licenshavare har satt in kunders betalningar på egna konton istället för företagets (se beslut 2019:34).
  • En rådgivare har systematiskt manipulerat försäljningsresultat för egen vinning (se beslut 2019:21).
  • En rådgivare har bland annat tagit pengar från kunders konton och förfalskat lånehandlingar i en kunds namn för att sedan betala ut lånet till sig själv (se beslut 2019:17).
  • En rådgivare har i ett stort antal kundärenden saknat eller haft brister i sin dokumentation avseende rådgivning och i vissa fall helt saknats dokumentation (se beslut 2019:07).

– Det är bra för konsumentskyddet att våra anslutna företag anmäler regelöverträdelser till SwedSec. Regelöverträdelser kan få ekonomiska konsekvenser för kunderna och kan också utsätta företagen där licenshavarna arbetar för omfattande risker. I relation till det totala antalet licenshavare måste dock antalet disciplinåtgärder anses lågt, säger Katarina Lidén.

Skyldiga att anmäla

Swedsecs anslutna företag är skyldiga att anmäla regelöverträdelser som skulle kunna leda till disciplinpåföljd. De är även skyldiga att anmäla om licenshavare begått brott eller i övrigt utanför sitt arbete agerat på ett sätt som innebär att licenshavaren inte kan anses lämplig att ha licens. Swedsec kan också inleda ett disciplinärende på eget initiativ. Även kunder och allmänheten kan informera Swedsec om licenshavares regelöverträdelser och Swedsec kan då kan öppna ett disciplinärende.

Basfakta

Swedsec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserad på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Swedsecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Swedsec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Du kan prenumerera på Swedsecs nyheter via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.