Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

12 november 2012

Anställd inom aktiehandeln tilldelas sanktion av Swedsecs disciplinnämnd

Licenshavaren har till kollegor skickat ut de rätta svaren på frågor som ingår i Swedsecs årliga kunskapsuppdatering.

Enligt Swedsecs regelverk ska de anslutna företagen se till att aktiva licenshavare varje år genomgår en kunskapsuppdatering med kontrollfrågor i enlighet med de krav som Swedsec fastställer. Anslutna företag ska därefter senast sista november varje år rapportera till Swedsec vilka av företagets licenshavare som har genomfört den årliga kunskaps­uppdateringen.

I detta disciplinärende har en licenshavare, som är extraanställd inom aktiehandeln på ett anslutet företag, skickat ut de rätta svaren på kontrollfrågorna i den årliga kunskaps­uppdateringen till sina kollegor.

Disciplinnämnden konstaterar att förfarandet visserligen inte verkar strida mot någon uttrycklig regel inom företaget men att det framstår som uppenbart olämpligt och omdömeslöst. Licenshavarens agerande kan ha försvårat för företaget att kontrollera att kunskapsuppdateringen genomförts på ett korrekt sätt.

Disciplinnämnden tilldelar licenshavaren en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.