Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

18 november 2013

Anställd vid kundcenter får Swedsec-licens indragen

En Swedsec-licenshavare som arbetade med bl.a. privatekonomisk rådgivning och försäkringsförmedling har olovligen fört över pengar från kunders konton till sina egna konton.

Licenshavaren har polisanmälts av sin arbetsgivare för förskingring av kundmedel som skett genom överföringar från kunders konton till hans egna konton. Två av transaktionerna, till ett belopp av sammanlagt 8 000 kr, har genomförts sedan den anställde blivit licensierad av Swedsec.

Disciplinnämnden konstaterar att förfarandet strider både mot lag och mot det anslutna företagets regler och att licenshavaren därmed allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten.

Disciplinnämnden återkallar licensen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.