Till översikten

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) 2013

SwedSecs prövningsnämnd har fattat beslut om kraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU) för 2013.

Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

Läs mer om ÅKU här.