Till översikten

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) 2014

SwedSecs prövningsnämnd har fattat beslut om kraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU) för 2014. Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

Kunskapskraven för ÅKU 2014 finns här (både på svenska och engelska).