Till översikten

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) 2016

SwedSecs prövningsnämnd har fattat beslut om kraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU) för 2016.

Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

Kunskapskraven för ÅKU 2016 finns här.