Till översikten

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) 2017

ÅrligKunskapsUppdatering_1_500x500px.jpgSwedSecs prövningsnämnd har fattat beslut om kraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU) för 2017. Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

SwedSecs kunskapskrav för ÅKU 2017 hittar du här.