Till översikten

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) 2018

SwedSecs prövningsnämnd har fattat beslut om kraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU) för 2018. Prövningsnämnden består av ämnesexperter från finansmarknaden.

ÅrligKunskapsUppdatering_1_500x500px.jpgSom en del av processen för framtagandet av ämnen hade SwedSec i våras en workshop med rådgivare från flera olika banker. Syftet med detta var att hitta ämnen som är relevanta och aktuella för både bolåne- och investeringsrådgivning. Ämnena har därefter bearbetats av SwedSecs prövningsnämnd och ingår i kunskapskraven för ÅKU 2018.

Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

SwedSecs kunskapskrav för ÅKU 2018 hittar du här.