Till översikten
Pressmeddelanden

7 april 2022

Åsa Eriksson Hedensiö ny ledamot i Swedsecs styrelse

Åsa Eriksson Hedensiö valdes in som ny styrelseledamot vid årsstämman i Swedsec Licensiering AB den 7 april 2022. Åsa är sedan 2020 chef för den svenska kontorsrörelsens privataffär inom Handelsbanken.

Åsa har varit verksam inom Handelsbanken sedan 1989 och har tidigare bland annat varit rörelsechef för 15 bankkontor inom Regionbank Stockholm. Hon har även haft flera andra chefspositioner inom Handelsbanken, inklusive Handelsbanken Finans och Handelsbanken Capital Markets. Åsa har en Magisterexamen i Finansiell Ekonomi från Stockholms universitet.

− Swedsec har en viktig uppgift i att ständigt höja och kvalitetssäkra kunskapsnivån och säkerställa regelefterlevnad inom finansbranschen. Det lägger grunden för att branschens kunder ska känna trygghet och förtroende. Kunden kan många gånger uppleva den personliga ekonomin som komplex och svår. Men att förstå sin ekonomiska situation och ta aktiva beslut inför framtiden är ofta avgörande för att bygga trygghet och flexibilitet. Rådgivaren har därför en viktig uppgift i att på ett enkelt och förståeligt sätt kunna ge råd utifrån kundens behov. Det ställer stora krav på rådgivarens kunskap och kompetens. I mitt arbete har dessa frågor alltid varit väldigt centrala och viktiga. Därför känns det både roligt och spännande att få vara en del av Swedsecs arbete framåt, säger Åsa Eriksson Hedensiö.

− Vi är mycket glada över att ha valt in Åsa Eriksson Hedensiö som ny ledamot i styrelsen för SwedSec. Åsa har under sin långa karriär inom Handelsbanken skaffat sig gedigna erfarenheter från olika delar av bank- och värdepappersmarknaden, vilka kommer att vara värdefulla för SwedSec, vars licens innehas av fler än 23 500 personer verksamma inom något av de mer än 270 SwedSec-anslutna företagen på svensk finansmarknad, kommenterar Urban Funered, styrelseordförande i SwedSec.

Inför årsstämman hade Johanna Lybeck Lilja meddelat att hon inte stod till förfogande för omval.

Swedsecs styrelse har efter ovan angiven förändring följande sammansättning:

Ordförande:
Urban Funered, vd Svensk Värdepappersmarknad (omval)

Vice ordförande:
Kerstin Hermansson, ordförande Linnéuniversitetet och styrelseledamot Swedbank (omval)

Övriga ledamöter:
Mika Burman Götz, Co-Head Retail Sweden inom SEB (omval)
Jenny Hellberg, Advokat och delägare Elmzell Advokatbyrå (omval)
Rikard Josefson, VD Avanza Bank (omval)
Gustaf Sjöberg, Professor i Finansmarknadsrätt vid Stockholms universitet (omval)
Åsa Eriksson Hedensiö, Chef Privataffären Svensk Kontorsrörelse, Handelsbanken (nyval)

För ytterligare information kontakta:
Urban Funered, styrelseordförande Swedsec Licensiering AB, 08-56 26 07 01 eller urban@svpm.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.