Till översikten

Byte av firma till SwedSec Licensiering AB

SwedSec AB har bytt firma till SwedSec Licensiering AB.

Syftet med firmaändringen är att namnet ska klargöra bolagets verksamhet, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec Licensiering AB.

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd
08-56 26 07 15
070-496 73 98
katarina@swedsec.se