Till översikten

Byte av telefonväxel

SwedSec byter telefonväxel under tisdag morgon, den 31 augusti, vilket kan innebära svårigheter att nå fram, varför vi i första hand hänvisar till e-post under tisdagsförmiddagen. Växelbytet medför även att några av medarbetarnas fasta telefonnummer ändras.

Vi beklagar de eventuella störningar som växelbytet kan komma att medföra.

Du hittar kontaktuppgifterna här