Till översikten
Nyheter

16 juni 2022

”Det är viktigt att kunderna kan känna sig trygga”

Linda Conradsson, som har arbetat på Handelsbankens juristavdelning med frågor rörande ekonomisk familjerätt och skatt sedan 2005, valdes nyss in i Swedsecs prövningsnämnd. Linda är idag chef för juristerna som arbetar med kunderna inom Private Banking i Sverige på Handelsbanken. Under hela sin tid i banken har hon varit föreläsare vid olika interna utbildningar inom ekonomisk familjerätt och behörighetsfrågor gentemot bankens medarbetare. Dessförinnan har Linda arbetat med dödsborelaterade frågor hos Familjens jurist, samt Carlson Rings Advokatbyrå. Under 2012–2014 satt Linda med som specialist för Bankföreningens räkning i den utredning som arbetade med implementering av den Europeiska Arvsförordningen, Utredning om arvsfrågor i internationella situationer (Ju 2012:13).

Vad lockade dig med uppdraget i Swedsecs prövningsnämnd?
− Att tillsammans med övriga specialister i nämnden få vara med och påverka och bidra till aktuella frågeställningar och bästa möjliga kompetensutveckling hos licenstagarna.

Vad är mest spännande med ditt Swedsec-uppdrag?
− Jag tycker att det är otroligt givande att få ta del av den specialistkunskap som övriga ledamöter i gruppen besitter. Då jag under många år har stöttat kontorsrörelsen med frågeställningar inom familjerätt och skatt är jag väl insatt i vanligt förekommande frågor samt har kännedom om de områden där kompetensen behöver utvecklas. Det ska därför bli roligt att få vara med att påverka vilka ämnesområden och frågor som aktualiseras.

Varför tycker du att Swedsec är viktigt ur ett kundskyddsperspektiv?
− Många regelverk på området är till för att skydda kunden. Det är därför viktigt att kunderna kan känna sig trygga med att anställda inom branschen har en hög kunskap inom respektive regelverk. Ur ett familjerättsligt perspektiv är det exempelvis viktigt att rådgivarna har kännedom om vad en ställföreträdare för en fysisk person, såsom framtidsfullmaktshavare, gode män och förvaltare, har för rättigheter och skyldigheter, samt vilka transaktioner som ej kan utföras. När en kund av någon anledning förlorar sin egen rättshandlingsförmåga hamnar denne i en extra utsatt situation. Det är då viktigt att finansbranschens medarbetare är insatta i de regelverk som finns till för att skydda kunden.

Vad tycker du är viktigt för att upprätthålla förtroendet för finansbranschen?
− Det är av stor vikt att medarbetare inom finansbranschen har en hög kunskapsnivå och är uppdaterade inom gällande lagstiftning och regelverk för att inge förtroende hos branschens kunder. Med tanke på den snabba informationsspridning som idag kan ske via sociala medier när något ärende hanteras felaktigt, är det av stor betydelse att den typ av ärenden i största möjliga mån minimeras.

Läs mer om prövningsnämnden här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.