Till översikten
Nyheter

15 november 2022

”Det är viktigt att vara snabbfotad och anpassa sig till utvecklingen i omvärlden och samhället.”

Susanne är jur kand och har domstolsbakgrund och är hovrättsassessor. Hon har arbetat som jurist på Finansinspektionen och Stockholmsbörsen/OMX Nasdaq, samt som jurist på Svensk Värdepappersmarknad. Hon har lång erfarenhet som jurist och compliance officer inom flera olika banker och värdepappersinstitut. Susanne har även varit medlem inom olika internationella arbetsgrupper inom värdepappersområdet och tjänstgjort som ordinarie ledamot i Allmänna Reklamationsnämnden inom området Bank och Värdepapper.

 

Vad lockade dig med uppdraget i Swedsecs disciplinutskott?
− Vad som fått mig att arbeta inom Swedsec är att jag med min teoretiska och långa praktiska erfarenhet kan bidra till att Swedsec upprätthåller en rättssäker och rättvis tillämpning av regelverket till fördel för såväl de enskilda licenshavarna, medlemsföretagen och i förlängningen för kunderna.

Vad är mest spännande med ditt Swedsec uppdrag?
− Det som jag tycker är mest spännande är arbeta brett inom Swedsec då jag redan vid starten av Swedsec var med och utarbetade regelverket och även varit ledamot i Swedsecs regelkommittée under flera år. Att nu då få fortsätta arbetet genom att vara en del av den slutliga och mer praktiska tillämpningen av reglerna som ledamot i Swedsecs disciplinutskott.

Varför tycker du att Swedsec är viktigt ur ett kundskyddsperspektiv?
− Swedsec är mycket viktigt ur ett kundskyddsperspektiv genom det kontinuerliga arbetet att höja och bibehålla kunskaperna, regelefterlevnaden och en god etik i finansbranschen vilket är helt väsentligt och grundläggande för allmänhetens förtroende.

Vad tycker du är viktigt för att upprätthålla förtroendet för finansbranschen?
− För Swedsecs del är det viktigt att upprätthålla förtroendet för finansbranschen genom att vara snabbfotad och anpassa såväl licenstesterna som regelverket till utvecklingen i omvärlden och samhället. Detta för att bibehålla och utveckla den väsentliga inriktningen och kvaliteten för verksamheten och verka långsiktigt.

Läs mer om disciplinutskottet här.

SusanneDeGeer_800x800px

Susanne De Geer, ledamot disciplinutskottet

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.