Till översikten
Nyheter

24 februari 2022

Digital vägledning för anmälan av regelöverträdelser

Swedsec har under flera år skickat ut en vägledning för anmälan av regelöverträdelser. Broschyren har innehållit information om vilka åtgärder som ska vidtas vid en licenshavares regelöverträdelse, t.ex. hur en anmälan går till. Därutöver har vägledningen innehållit en sammanställning över avgjorda ärenden från Swedsecs disciplinnämnd för att på så sätt ge företaget vägledning om en regelöverträdelse ska anmälas till SwedSec.

Med hänsyn till miljön kommer vi från och med i år inte längre skicka ut en tryckt version av vägledningen till kontaktpersonerna på våra anslutna företag. Relevant Information och alla beslut finns istället tillgänglig på vår webbplats.

Förändringar i Swedsecs arbete

Swedsec förtydligar handläggningen av disciplinärenden – Preliminärt och slutligt beslut blir istället förslag till åtgärd.

Innan Swedsec skickar ett ärende till disciplinnämnden för avgörande gör Swedsecs kansli en sammanställning av ärendet. Detta för att avgöra om den anmälda regelöverträdelsen kan leda till en disciplinpåföljd – bara då kan ärendet lämnas över till nämnden. För att säkerställa att Swedsec uppfattat ärendet korrekt får licenshavaren och företaget möjlighet att granska sammanställningen och komma med synpunkter. Tidigare har denna sammanställning kallats för preliminärt respektive slutligt beslut, vilket har lett till missförstånd. Nu kommer vi istället att kalla sammanställningen för förslag till åtgärd för synpunkter.

Utskick av avgöranden från Swedsecs disciplinnämnd

Vi kommer framöver att skicka ut de senaste avgörandena från nämnden i ett gemensamt utskick ungefär en gång i månaden. Alla beslut publiceras även fortsättningsvis i anonymiserad form på webbplatsen.

Vi tar gärna emot feedback på dessa ändringar. Kontakta oss i så fall på cecilia@swedsec.se eller 070-749 28 39

Här hittar du alla beslut.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.