Till översikten
Nyheter

30 april 2007

Licenshavare varnas för att ha gjort värdepappersaffärer för egen räkning

Licenshavaren hade varit verksam i det till Swedsec anslutna företagets norska och svenska bolag. De flesta egna affärerna gjordes genom två norska bolag som licenshavaren ensam ägde. Enligt företagets interna regelverk skulle licenshavaren ha förhandsgodkännande för dessa affärer och de skulle också efterrapporteras.

Under den aktuella tiden gjorde licenshavaren drygt trettio affärer i eget namn eller genom bolagen. Ett drygt tiotal efterrapporterades ej och förhandsgodkännande saknades i några fall. En av dessa affärer var skattebetingad och gjordes mellan hans helägda bolag i strid med den enmånadsregel som gällde i det ansluta företaget. I sex fall hade licenshavaren gjort affärer direkt med bankens kunder.

Enligt nämnden hade licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Särskilt graverande framstod, enligt nämnden, hans egna affärer med kunderna. Hans licens skulle därför kunna återkallas. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet ansåg dock nämnden att en återkallelse av licensen skulle vara alltför ingripande och tilldelade därför licenshavaren en varning.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.