Till översikten
Nyheter

14 mars 2008

En licenshavare har tilldelats erinran för brott mot Svenska Fondhandlareföreningens regler

Licenshavaren har gjort affärer för egen räkning i en exceptionellt stor omfattning. Detta strider enligt disciplinnämnden mot syftet i reglerna om affärer för egen räkning, som i huvudsak innebär att ingen anställd får göra affärer med finansiella instrument i en sådan omfattning att det finns risk för att den egna ekonomiska ställningen äventyras.

Även om egenaffärerna lett till betydande förluster, ansåg nämnden – främst med hänsyn till arbetsgivarens inställning samt till att den aktuella regeln är allmänt hållen – sig inte böra ingripa med strängare påföljd än erinran.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.