Till översikten
Nyheter

27 april 2016

Filmer från seminariet om rådgivning i lågräntemiljö

Nästan 80 rådgivare och andra intresserade deltog på Swedsecs seminarium den 22 april i Stockholm. Titeln på det makroekonomiska seminariet var ”Rådgivning i lågräntemiljö”.

sem22april_500.JPG

Fokus var på det osäkra marknadsklimatet, och förutom Katarina Lidén, Swedsecs VD, som presenterade Swedsecs arbete och projekt, höll följande personer föredrag:

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, talade om Riksbankens uppdrag och målsättning, den svenska ekonomis utveckling och det senaste räntebeslutet. Hon betonade bl.a. kronkursens stora betydelse för inflationsutvecklingen.

Anna Breman, chefekonom hos Swedbank AB, talade om lågräntemiljön ur ett bankperspektiv. Hon framhöll att Sveriges ekonomi utvecklas ganska väl men att det finns en del utmaningar, bl.a. på arbetsmarknaden, och hon gjorde kopplingar till Riksbankens och ECB:s räntepolitik.

Peter Malmqvist, chefsanalytiker Remium Nordic AB, fokuserade på hur placerare och sparare påverkas av den låga räntan. Han ansåg att det nog aldrig har varit svårare att förutspå marknadsutvecklingen, samtidigt som han gav konkreta spartips när det gäller andelen aktier jämfört med obligationer/räntefonder för ett långsiktigt sparande.

Filmer från seminariet ”Rådgivning i lågräntemiljö”

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.