Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

7 juli 2021

Fler anslutna företag och licenshavare men färre disciplinbeslut under inledningen av 2021

Antalet anslutna företag till Swedsec ökade under första halvåret 2021, samtidigt som antalet beslut av disciplinnämnden gick ned till 2019 års nivå.

Antalet anslutna företag och licenshavare har ökat

Under första halvåret 2021 ökade antalet anslutna företag hos Swedsec från 189 till 217, samtidigt som även antalet licenshavare med aktiv licens ökade från runt 23 800 till ca 24 100. Vid halvårsskiftet 2020 var antalet anslutna företag 186 respektive licenshavare ca 23 100.

− Vi gläds åt den positiva utvecklingen. Det visar att Swedsec upplevs som en kvalitetsstämpel. Stor uppslutning kring Swedsecs licensieringssystem stärker konsumentskyddet och bidrar till en hållbar utveckling i finansmarknaden, säger Teresa Isele, VD för SwedSec.

Swedsec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Många licensieringstester genomförda trots fortsatt pandemi

Corona-pandemin har påverkat Swedsecs verksamhet även under första halvåret 2021. Swedsec lyckades ändå säkerställa att ca 1 900 licensieringstester kunde genomföras under första halvåret genom att löpande anpassa testverksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under ett ”normalt” år genomförs mellan ca 3 000 och 4 000 licensieringstester under hela året. Att tillräckligt många testtillfällen erbjuds är viktigt eftersom ett godkänt resultat på licensieringstest krävs för att en person hos ett SwedSec-anslutet företag ska få utföra vissa arbetsuppgifter. Swedsec har i dagsläget fem yrkesanpassade licensieringstester för bolån, rådgivare, informationsgivare, specialister samt ledning och kontrollfunktioner.

Färre beslut av Swedsecs disciplinnämnd under första halvåret 2021

Antalet beslut gällande anställda i finansbranschen med SwedSec-licens minskade under första halvåret 2021 till 22 beslut i jämförelse med 38 beslut som meddelades av disciplinnämnden under samma period 2020. Antalet meddelade beslut ligger på motsvarande nivå som under första halvåret 2019.

Under första halvåret 2021 har ingen licenshavare fått sin licens återkallad, däremot har 18 licenshavare meddelats en varning och fyra licenshavare har fått en erinran. Regelöverträdelserna har bland annat handlat om brister i kreditgivning, underlåten dokumentation vid investeringsrådgivning, försummelse att anmäla bisysslor, otillåtna slagningar i företagens interna system, brott mot sekretessregler och regler om intressekonflikter/jäv.

Swedsec arbetar för ett ständigt lärande inom branschen

Utöver att Swedsec ställer krav på att alla licenshavare med aktiv licens årligen ska genomföra en kunskapsuppdatering, vill Swedsec även på andra sätt stödja ett ständigt lärande inom finansbranschen. Swedsec anordnade därför under första halvåret webbinariet ”Hållbar rådgivning” tillsammans med Emma Sjöström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, och Johan Hagbarth, investeringsstrateg hos SEB. Fokus var på hållbart sparande ur ett konsument- och rådgivningsperspektiv. I slutet av juni hade webbinariet nästan 1 000 visningar, och det går att se webbinariet via:
https://tv.streamfabriken.com/swedsec-hallbar-radgivning

För ytterligare information kontakta:

Teresa Isele, VD, Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

Du kan prenumerera på våra nyheter via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.