Till översikten
Nyheter

22 januari 2019

Fler beslut i Swedsecs disciplinnämnd 2018 än något år tidigare

Swedsecs disciplinnämnd meddelade under 2018 beslut i 50 ärenden, vilket är nio fler än 2017 och mer än en fördubbling sedan 2015. – Det är ett tecken på att våra anslutna företag tar regelefterlevnad på allvar, vilket stärker konsumentskyddet, säger Swedsecs VD, Katarina Lidén.

Genom att säkerställa höga kunskaper och regelefterlevnad hos dem som arbetar i finansbranschen stärker Swedsec konsumentskyddet. Swedsec har idag 193 anslutna företag och närmare 23 700 aktiva licenshavare. Swedsec licensierar personer på finansmarknaden som arbetar med bolån, rådgivning, ledning och kontrollfunktioner samt specialister som kapitalförvaltare, analytiker, börsmäklare m.fl.

Under 2018 fattade Swedsecs disciplinnämnd 50 beslut, varav 14 har resulterat i återkallade licenser. En återkallad licens innebär i praktiken yrkesförbud i tre år, vilket håller personen borta från alla yrken på finansmarknaden som kräver licens. De vanligaste regelbrotten handlar om brister i dokumentation av kundmöten och brister i kreditgivningen, t.ex. avseende bolån.

– Det är viktigt att det får konsekvenser att bryta mot regler i finansmarknaden, det har en starkt förebyggande effekt, kommenterar Katarina Lidén.

Några exempel på disciplinärenden 2018:

  • En licenshavare som lånat en stor summa pengar av en kund för att ge sken av att ha kapital för köp av bostadsrätt. Licenshavaren har när pengarna betaldes tillbaka också osant angett att det rörde sig om en felbetalning (se beslut 2018:01).
  • En licenshavare som bland annat tagit ut pengar från företagets konton och satt in på eget konto (se beslut 2018:38).
  • En licenshavare som har köpt lägenheter med hjälp av bulvaner och utgett sig för att vara köpare. Krediterna hade inte beviljats om licenshavaren hade ansökt om dem i eget namn (se beslut 2018:02).
  • En licenshavare som i ett stort antal fall inte hade fått dokument undertecknade av kund och inte heller dokumenterat elva kundmöten (se beslut 2018:20).

Alla beslut finns här

– Det är bra för konsumentskyddet att våra anslutna företag tar regelefterlevnad på stort allvar och att de anmäler överträdelser till SwedSec. Regelöverädelser kan få ekonomiska konsekvenser för kunderna och kan också utsätta företagen där licenshavarna arbetar för omfattande risker, säger Katarina Lidén, VD på SwedSec. I takt med att antalet licenshavare ökar är dock detta en förväntad utveckling, fortsätter Katarina Lidén.

Utveckling av antal disciplinbeslut och därav återkallade licenser

Mer statistik om disciplinärenden finns här

Skyldiga att anmäla

Swedsecs anslutna företag är skyldiga att anmäla regelöverträdelser som skulle kunna leda till disciplinpåföljd. De är även skyldiga att anmäla om licenshavare begått brott eller i övrigt utanför sitt arbete agerat på ett sätt som innebär att licenshavaren inte kan anses lämplig att ha licens. Swedsec kan också inleda ett disciplinärende på eget initiativ, vilket vi t.ex. gjort under 2018. Även kunder och allmänheten kan informera Swedsec om licenshavares regelöverträdelser. Det finns tre discipinpåföljder: Erinran, varning och återkallad licens.

Läs mer om förfarandet vid disciplinärenden här

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Relaterad länk:
”Rekordmånga ärenden i finansbranschens disciplinnämnd” (DN, 2019-01-20)

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.