Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

18 januari 2018

Fler disciplinbeslut 2017 än någonsin på finansmarknaden

Under 2017 har Swedsecs disciplinnämnd meddelat beslut i 41 disciplinärenden vilket är en fördubbling sedan 2014/2015. – Ökningen ska ses i ljuset av att antalet licenshavare har fördubblats de senaste fyra, fem åren. Det är alltså inte ett tecken på att buset har ökat i branschen utan det är en logisk konsekvens av att fler omfattas av Swedsecs disciplinförfarande. Det i sin tur stärker konsumentskyddet, säger Katarina Lidén, vd på SwedSec.

Flest beslut har fattats i ärenden som rör brister i kreditgivningen och att intressekonflikter inte har hanterats korrekt. Det har även fattas ett flertal beslut som avser brott mot sekretessregler och brister avseende kundkännedom. – Det är bra att våra anslutna företag tar regelefterlevnad och skyldigheten att anmäla överträdelser på stort allvar eftersom regelöverträdelser kan få ekonomiska konsekvenser för kunderna och utsätta företagen för omfattande risker, säger Katarina Lidén.

Det finns tre disciplinpåföljder: Erinran, varning och återkallad licens, som i praktiken innebär ett yrkesförbud. Disciplinnämndens beslut finns att läsa på Swedsecs hemsida.

swedsec_statistik_2017_webb.jpg
Klicka här för att se en större bild.


Klicka här för att se en större bild.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.